SSU måste värna värdegrunden. Foto: TT

Bra markering av SSU

SSU hotar med att dra in hela bidraget till SSU Skåne efter Kvällspostens avslöjanden om att distriktet styrts av personer som stört den demokratiska ordningen och skrämt andra medlemmar. De ska också ha uttryckt sig antisemitiskt och nedsättande om homosexuella. Detta har tillåtits pågå suspekt länge och det råder olika meningar om hur mycket SSU har vetat om saken på riksnivå. Det finns bildbevis i form av film från ett möte där en av medlemmarna skriker för att störa processen. ”Skrikaren” representerar en falang inom SSU Skåne som bestått av män som inte delat SSU:s värderingar, men ändå sökt sig till toppositioner.
SSU vidtar nu ett antal åtgärder för att öka chansen att den som söker ordförandeskap eller andra ledande positioner faktiskt är socialdemokrat, vilket ändå är det minsta man kan begära. Bland annat ska det skickas ut en ”kandidatförsäkran” om hur man förväntas bete sig som representant för SSU och vad som göra att man sparkas ut, som ska skrivas under.
Men den mest kraftfulla åtgärden är med största sannolikhet hotet om att helt strypa finansieringen till SSU Skåne om man inte styr upp verksamheten. Det är oväntat radikalt för ett ungdomsförbund som till en början mest kom med ursäkter och bortförklaringar.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inleder också en granskning för att se om händelserna kan påverka ungdomsförbundets rätt till statsbidrag. Det är positivt: mycket kritik har riktats mot till exempel religiösa sammanslutningar som inte upprätthåller demokratiska värderingar eller allas lika rättigheter och ändå får bidrag av stat eller kommun. I flera fall har föreningar där samma åsikter framförts som inom SSU Skåne förlorat statsbidraget. Alla ska bedömas enligt samma kriterier.
Detta är en påminnelse om att en förening med en tydlig värdegrund måste fråga sig vad för värderingar den som söker makten har.

×