Vildsvinen kan åstadkomma stora och kostsamma skador när de bökar.
Ungefär dubbelt så många vildsvinskultingar har överlevt i år som normalt. Arkivbild
Ekollon är näringsrikt smaskens för vildsvin. Arkivbild

”Viktigt att jaga mycket   vildsvin i år”

Laholm Det finns redan många vildsvin i naturen. De ställer till kostsamma skador för lantbrukare och orsakar viltolyckor i trafiken. Gynnsamt väder och ekollonår gör att det finns stor risk för att det kommer att finnas betydligt fler framöver.

– Det är viktigt att vi jägare tar vårt ansvar och jagar mycket vildsvin, säger Emil Nilsson, ordförande i Jägarförbundets Södra Hallands jaktvårdskrets.
Han jagar själv mycket på flera olika platser, och i princip enbart vildsvin, så har han har god överblick över bestånden.
– Jag har en väldigt tydlig uppfattning om att vildsvinen har ökat i år, säger Emil Nilsson.
Några exakta siffror kan han dock inte ange.
– Men om en normal kull är på 2-4 kultingar så är den på 4-6 nu. En fördubbling innebär att vi måste skjuta så mycket årsgris som möjligt.
Detta betyder att jägarna inte bara kan jaga när de tycker det är roligt utan också måste gå ut och att ta ansvar för viltbeståndet.
– Annars får bönderna problem.

Han menar att jägare och bönder behöver ta ansvar tillsammans. Jägarna genom att jaga och bönderna genom att låta jägarna släppa sina hundar på deras marker.
Det är viktigt att störa vildsvinen så att inte ligger stilla på en plats.
– Då kommer jägarna åt att skjuta dem.
Orsak till att det är så mycket vildsvin i år är bland annat att det har varit gynnsamt väder. Vintern var inte särskilt blöt och våren var varm.
– Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken bland kultingarna. Är våren blöt dör många i det.

Sedan har året fortsatt i värmens tecken och detta har gynnar ekollonen, som är grisens favoritföda, tillika en energirik sådan som gynnar tillväxten hos de grisar som fötts under året, vilket kommer att påverka bestånden framöver.
Jägarförbundet refererar till polska studier som visat att sannolikheten för ett ekollonår ökar året efter en sensommar med gynnsam luftfuktighet. Eken är också känslig för regn under blomningen på våren.
– Tar vi inte ansvar nu kommer antalet vildsvin att öka väldigt snabbt, säger Emil Nilsson.
Grisarna är intelligenta och anpassningsbara.

Vildsvinen kan ställa till stora skador när de bökar i marken och för lantbrukare kan det innebära kostnader i hundratusenkronorsklassen för att återställa marken, skördebortfall med mera.
Skadorna sker vanligen på mark som finns intill ek- (eller bok-) bestånd, för ollon är tung mat som grisarna behöver kombinera med rötter och gräsfrön som finns i marken.

Emil Nilsson jagar mycket vildsvin och upplever inte att det är några problem att få avsättning för köttet. Men det finns en del tyngande byråkrati förknippad med jakten, även om trycket har lättat på senare år. Grisarna kan innehålla trikiner och det måste göras tester på köttet.
– Det finna inga jägare som skjuter och sedan slänger köttet. Då låter man hellre bli att jaga, säger Emil Nilsson.
Han betonar att detta inte får utgöra en bromskloss för jakten i år.
– Vi måste ändå ut och skjuta.
Han upplever en ökande förståelse i samhället för jägarens roll.
– Det finns en respekt som bygger på att man förstår att vi behövs, säger Emil Nilsson.
Det finns dock baksidor med vildsvinsjakten. Den kan vara farlig, inte minst för hundarna.
– I helgen var jag med om en tragisk händelse. En av mina bästa hundra dödades av ett vildsvin.
Många hundar vill eller vågar inte jaga gris, eftersom de känner på sig att det kan vara farligt, så det kan ligga väldigt mycket arbete bakom en duktig grishund, påpekar Emil Nilsson.

Särskilt farlig kan jakten vara vid eftersök av trafikskadade djur.
– Jägarna gör en jätteinsats med detta. Den sker ofta nattetid och man kan inte ta vara på köttet eftersom djuret är skadat. Dessutom riskerar man hunden eftersom skadade grisar kan vara aggressiva.
– Man gör detta med hundens liv som insats.
Därför tycker han att samhället borde visa större uppskattning för jägare som sysslar med eftersök.
– Nu får man i princip bara bensinpengarna, och vi gör ju detta för samhällets och för viltets skull. Det är en stor uppoffring för jägarna att gå efter en skadad gris, säger Emil Nilsson.

2017 gjordes i hela landet 62 000 eftersöksjakter på klövvilt, det vill säga älg, hjort, rådjur och vildsvin.
– Så tänk er för ute på vägarna och var uppmärksamma om ni ser att det är bökat i marken, säger han.

Förhållandet mellan jägare och bönder i förhållande till vildsvinen kan vara känsligt, men Emil Nilsson vill vara tydlig med hur det ser ut.
– Jag vill ge en ärlig bild av hur det ser ut för både jägare och bönder, annars kan vi få ännu fler viltolyckor.
Han uppskattar inte alls den debatt som finns, där vildsvinen kallas för skadedjur i stil med råttor.
– Det är ett jättefint vilt.

×