Henrik van Ingelandt instruerar en elev
Cykelkonsult Henrik van Ingelandt är lärare på den nya utbildningen. Foto. Johan Svensson

Cykelboom bakom ny utbildning

Båstad Det cyklas mer än tidigare i landet och med det har behovet av kunniga cykelreparatörer ökat.
Detta råds nu bot på Akademi Båstads Yrkeshögskola där en nystartad utbildning till cykeltekniker pågår.

Bristen på cykelmekaniker påvisades flera gånger av lokala företag och inte minst under Båstads Bike week. Detta tände gnistan för att utbildningen till cykeltekniker började projekteras.
– Vi började nätverka för att hitta vem som kan hålla i utbildningen och vad som behövs, berättar projektledare Jeppelina Schough.
I samarbete med Båstad Turism och Näringsliv startade Akademi Båstad nu i oktober kursen till cykeltekniker på yrkeshögskolan. Ökat miljötänk är en av anledningarna till att cykling har fått ett uppsving – och inte bara i Båstadstrakten.
– Det gäller cykelbranschen i stort. Det saknas mekaniker, berättar Henrik van Ingelandt som är lärare på kursen i två veckor och annars cykelkonsult i Stockholm.

Cykelrenässansen har enligt Akademi Båstad visat att dagens kompetens inom cykelreparation är något föråldrad och att det behövs en ny generation mekaniker som tar vid.
– Det säljs mer cyklar i dag och dessutom elcyklar, vilket är en helt ny marknad och med det behövs det också ny kunskap. En äldre generation cykeltekniker går i pension och då behöver det komma in en ny, säger Henrik van Ingelandt.
Vad som faktiskt har lett till den växande marknaden tror van Ingelandt är att jobbpendlingen ökar för att fler människor finner det mer praktiskt att cykla. Den ökade medvetenheten kring miljö ska inte heller förringas i sammanhanget. Inte heller den glada amatören.
– Antalet tävlingscyklister är relativt stabilt i Sverige, men jag upplever att antalet medelålders män, framför allt, som börjar tränings- och tävlingscykla på sin nivå ökar.

Kursen består av både teori och praktik. Först några månader i skolans lokaler för att till våren övergå i praktik hos olika företag.
När tidningen besöker kursen demonstrerar och redogör van Ingelandt inför de studerande i lektionssalen för hur byten av cykelns olika delar görs bäst. Hur länge olika produkter håller, vad som kan bytas mot vad och så vidare. Det finns även ett visst miljötänk för en tekniker när det kommer till hur man tar till vara på bra produkter när sämre ska bytas ut.
Klassen består av 14 personer som vissa hoppas kunna byta yrke helt efter utbildningen medan några bara är glada amatörer. Även någon tävlingscyklist som hoppas kunna ha användning av kunskaperna i sin egen karriär och på sin egen cykel.

Utbildningen har dessutom lockat elever från stora delar av Sverige.
– Vi har elever från Kiruna, någon pendlar från Järfälla, någon från Ljungskile. Så det är inte bara i Båstadstrakten eller Skåne som efterfrågan är stor, berättar Jeppelina Schoug.
– Vad jag förstår så har man försökt att få ihop utbildningar som denna på andra ställen, men inte lyckats. Detta är rätt unikt, säger hon.
Tanken är att utbildningen ska finnas kvar så länge behovet finns och nu hoppas de dra igång nästa kurs i januari.