Laholms Tidning i konkurs

Laholm På tisdagseftermiddagen begärde styrelsen för Laholms Tidning företaget i konkurs.
– Anledningen är det sviktande prenumerantunderlaget, förklarar ordföranden Sven Fritzson.

– Ända sedan övergången till utgivning på papper tre dagar i veckan och som e-tidning fyra dagar i veckan har prenumerantstocken varit långsamt vikande, förklarar Fritzson, som på onsdagen informerade personalen om situationen.
– Vi i styrelsen har varit mycket nöjda med tidningen som produkt, och med annonsförsäljningen, understryker han.

– Personalen har gjort fantastiskt bra insatser.
Konkursansökan lämnades in på tisdagen och redan under eftermiddagen tillsattes Otto Hallgren som konkursförvaltare. Han vill inte uttala sig om hur det kommer att se ut med utgivningen av tidningen, mer än att den kommer att fortsätta tills vidare. Vad det innebär i tid vill han inte uttala sig om.
– Jag kommer till tidningen under onsdagen för att sätta mig in i sakernas tillstånd, och hoppas kunna ge klarare besked efter det, säger han.
Laholms Tidning har tretton anställda, fem på försäljningssidan och åtta på redaktionen.
Rickard Gustafsson, ordförande i LT:s journalistklubb, konstaterar att konkursbeskedet kommit som en chock.

– Vi inom personalen har naturligtvis varit medvetna om utvecklingen men inte alls haft den insynen i tidningens ekonomi att vi insett hur illa det varit.
Han får medhåll av nyhetschefen och ansvarige utgivaren Åse Höijer-
– Reaktionerna på konkursbeskedet bland personalen har främst varit chock, men också sorg. Själv började jag min anställning på LT 1976, så det känns naturligtvis väldigt tungt i dag.
– Konkursen innebär inte bara att 13 personer mister sitt arbete, utan är också en förlust för Laholms medborgare och lokalsamhället, säger reportern och klubbordföranden Rickard Gustafsson.
– Tidningen har granskat kommunens politiker och tjänstemän och det har ju visat sig att det behövs. Vi har bevakat föreningsliv och idrott på ett sätt som saknar motstycke. Det är hela lokalsamhället som förlorar på att Laholms Tidning försvinner, understryker han.

×