P-skiva vid busstationen ska frigöra p-platser för besökare som ska handla i centrum. arkivbild

Platsbrist kan lösas med p-skiva

Laholm Att få fatt på en parkeringsplats i Laholms centrum kan vara lättare sagt än gjort.
Nu vill kommunen införa p-skiva på parkeringen vid busstationen för att få mer snurr på platserna.

Förslaget kommer från Trygghetspartiet och har fått tummen upp av miljö- och byggnadsnämnden vid senaste sammanträdet.
– Det finns ett behov av att bilar byts ut under dagen för att frigöra parkeringsplatser, säger Ove Bengtsson (C), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
Nämnden vill också utreda hur många platser som i så fall ska omfattas av tidsbegränsningen.
– När parkeringen vid Siloetten är klar vill vi få i uppdrag att utreda hur många p-platser som ska omfattas av detta, säger Bengtsson.
Men bygglovet för den nya parkeringsplatsen vid Siloetten är ännu inte klart.
– Under grannhörande fick vi in goda synpunkter som vi ville tillgodose. Det handlade om att göra en sväng uppe på gatan vid infarten, så att det inte ska gå att gasa rakt in på parkeringen, säger Arian Limani, mark- och exploateringsingejör.

Tanken är att den nya parkeringsplatsen ska ge ett rejält tillskott av platser och att den främst ska användas av bilister som behöver heldagsparkering i närheten av centrum. Genom att införa p-skiva vid busstationen, så frigörs platser där, för människor som ska handla i centrum eller göra kortare ärenden i Laholm.
Trygghetspartiets motion i ärendet ska nu gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.