Jenny Hallengård.
Avlagd utrustning skänks till Fritidsbanken.

Gröna lådan fylls

Laholm Insamlingen av avlagda idrottsprylar och fritidsutrustning pågår för fullt. Fångsten variera dock kraftigt mellan orterna.

Fritidsbankens gröna låda cirkulerar under några veckor mellan kommunens orter och idrottsanläggningar. I måndags stod den på Våxtorps IP och det gav en god fångst, enligt Jenny Hallengård.
Den varierande skörden beror delvis på att informationen inte alltid nått ut. Så var det i Knäred och därför kommer man att köra en vända till dit. På andra håll kan det bristande intresset för att lägga saker i lådan ha berott på att det inte fanns någon personal på plats, och att folk var rädda att de skänkta sakerna kanske skulle försvinna, tror Jenny Hallengård.

– Jag skulle jättegärna vara med på alla platser men det finns helt enkelt inte tid för att göra allt man vill, säger hon.
Det var meningen att idrottsföreningar skulle hjälpa till med mottagningen men det visade sig svårare att knyta till sig folk än vad Jenny Hallengård först tänkte sig. När det föll var det tänkt att frivilliga skulle hjälpa till men inte heller det gick som förväntat. Men lådan står alltid på platser där det är någon form av aktivitet, kanske en träning, så att det finns folk där.

Den gröna lådan ska köras runt till bland annat Ränneslöv 6 och Ysby 7 oktober, innan insamlingen avslutas.
Sedan ska alla föremål katalogiseras innan det blir invigning för den nya Fritidsbanken den 20 oktober.