”Slagfält” på kyrkogård anmält

Laholm

Det uppmärksammade ”slagfältet” på Veinge och andra kyrkogårdar i Höks pastorat som LT skrev om härförleden har anmälts till Göteborgs stift, som utövar tillsyn över församlingar och pastorat.
I anmälan nämns bland annat att breven som informerade gravrättsinnehavarna om att gravstenarna hade lagts ner för att inte riskera att välta och skada människor, skickades först efter att säkerhetsåtgärden var utförd.
Det är förknippat med kostnader på cirka 4000 kronor att återställa gravstenarna i ett säkert skick, vilket har upprört anmälaren, som skriver: ”Det här har inte gått rätt till.
Nu vill vi ha en förklaring vad de 100 gravrättsinnehavarna ska göra.” Anmälaren efterlyser också en offentlig ursäkt från ansvarig kyrkoherde.