Kommunfastigheter anser inte att förutsättningarna är de rätta för att bygga två förskolor bakom Nya Glänningeskolan.

Förskolor får inte plats vid Glänninge

Laholm Det finns många skäl att inte bygga två förskolor av Allarpsmodell vid Nya Glänningeskolan. Till att börja med får verksamheterna inte plats utan att det görs en planändring.

Kommunfastigheter har under sommaren snabbutrett förslaget att bygga åtta förskoleavdelningar intill den nya skolan vid Glänninge sjö, på uppdrag av kommunstyrelsen.
Utöver platsbristen skulle byggandet av två förskolor av Allarpsmodell innebära en del annat krångel. Bland annat torde de hamna på högre belägen mark än skolan, och vilket innebär risk för att det måste genomföras arkeologiska undersökningar.
Det finns också farhågor om att det blir problem med omhändertagandet av dagvattnet och svårigheter med borror till bergvärmen som är en del av Allarpskonceptet. Och så blir utemiljön för knappt tilltagen.

Detta är en förkortad webbversion. Hela artikeln kan läsas i e-tidningen. För e- eller pappersprenumeration, kontakta kundtjänst. Öppettider: måndag-fredag 09.00-13.00. Telefon: 0430-737 00. E-post: kundtjanst@laholmstidning.se