Äldreboende vill ha fler platser

laholm Tangon är ett äldreboende i utkanten av centrala Laholm.
Fastighetsägaren vill nu växa och bygga 32 nya lägenheter/vårdplatser.

Det är Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening i Laholm som vill att kommunen ska ändra detaljplanen så att det kan byggas en ny byggnad med 32 bostäder/vårdplatser.

Orsaken är att föreningen ser en stor potential för Tangon, genom att då utveckla verksamheten.
I så fall är förslaget att byggnaden ska vara i tre plan för att rymma såväl teknik som personalutrymmen.

Vidare är tanken att byggnaden ska byggas ihop med de två gamla husen som byggdes på 90-talet.
På så sätt blir personalfrågan mer rationell att hantera.

I den befintliga verksamheten finns idag 16 platser per hus. Det ena huset har en bottenvåning där det finns demensplatser. Och i anslutning till de särskilda boendena finns servicelägenheter.

Det är oklart hur kommunen ställer sig till förfrågan, men en tjänsteman har deltagit på ett möte med föreningen och sägs ha uttalat sig positivt till att utöka verksamheten för Tangon.
Föreningen hoppas nu på att kommunen snabbt ska ge besked, alternativt träffas för djupare diskussion.