Planerar för orter med tågstopp

Laholm Planerna på återupptagen persontrafik på Markarydsbanan kommer att innebära en rejäl förändring för Knäred och Veinge.
Om man tar tillvara de förmåner som tågstoppen på de två orterna innebär.

Laholms kommuns planeringskontor har tagit fram ett utvecklingsprogram vardera för Knäred och Veinge. I detta skissar en framtid med 2035 som horisont, med utgångspunkt i att orterna kommer att få tågstopp.
Och det visar sig att denna framtid har alla möjligheter att bli ljus. Men det konstateras i utvecklingsprogrammet att enbart ett tågstopp inte automatiskt kommer att leda till positiva effekter. Dessutom understryks att det med nuvarande invånarantal inte kommer att vara så väldigt många som utnyttjar tåget.
Det är i stället i en styrning av utvecklingen i ”rätt” riktning som fördelarna med tågtrafiken kommer att uppstå. Framför allt behövs det bostadsbyggande, service och möjligheter till en bra fritid för att Knäred och Veinge ska kunna växa och dra fördelar av tåget.

Vill du läsa artikeln i sin helhet kontakta kundtjänst för e-prenumeration. Kundtjänst, öppettider måndag-fredag 09.00-13.00. Telefon: 0430-737 00. E-post: kundtjanst@laholmstidning.se

×