Tur­ki­ets pres­i­dent Erdogan nöjer sig inte med att låta fängsla jour­na­lister som varit fräcka nog att skriva om så­dant som Erdogan vill mörka. Han fort­sätter ock­så att kon­fis­kera tid­ningar och andra me­die­fö­re­tag. I sön­dags stängdes tre ny­hets­tid­ningar och en tv-ka­nal. Nu har 190 me­di­er stängts av den tur­kis­ka staten se­dan kupp­för­söket 2016. Det är mot­satsen till de­mo­kra­ti.