Kyrkomur får ny öppning

Kyrkomuren får en ny öppning

Laholm. Laholms pastorat har fått tillstånd att göra en öppning i kyrkogårdsmuren, öster om Sankt Clemens kyrkan i höjd med ingången till koret. Anledningen är att pastoratet vill att ingången till det nya bårhuset ska vara från kyrkogården.
Totalt handlar det om en öppning med en bredd på 8,7 meter. Länsstyrelsen har motiverat beslutet med att det blir en mindre påtaglig förändring