Detaljplan får mera kritik

Mellbystrand

Ytterligare ett par grannar till grönområdet på Kolonivägen, där det enligt förslag ska byggas seniorbostäder, har lämnat in sina synpunkter. Precis som i tidigare inlagor är det höjden på bostäderna som grannarna reagerat över. De menar att det är svårt att få grepp om hur den nya byggnadshöjden och nockhöjden påverkar området.
De föreslår att byggnadshöjden på Kolonivägen och i den norra delen av området visualiseras.
Men påpekar också att byggnadshöjden i området inte bör vara högre än enplanshus, med tanke på områdets karaktär.