Brand i naturen vid riksväg 24

Våxtorp

Ett 200 kvadratmeter stort område skogs- och mossmark vid Kungsbygget utanför Våxtorp brandhärjades på fredagsförmiddagen.
Platsen ligger invid riksväg 24.
Räddningstjänsten bedömde inledningsvis spridningsrisken som stor men lyckades slå ner elden och ägnade sig sedan åt eftersläckning.
Det finns inget som tyder på att branden har haft naturlig orsak och händelsen är polisanmäld som allmänfarlig vårdslöshet.

×