Så mycket tjänar verksamhetscheferna

Verksamhetscheferna tjänar:

Här redovisas: Aktuell månadslön, anställningsår för nuvarande tjänst, samt övriga förmåner som framgår av anställningsavtalet.

Ytterst ansvariga chefer:
Peter Andreasson, kommunchef: 90 000, 2016.
Stefan Lundström, vd Laholmshem: 83 800 kr. 2013. Förmånsbil.

Verksamhetschefer:
Christel Sundberg, socialchef: 73 000 kr, 2017.
Richard Mortenlind, utbildningschef: 73 000 kr, 2018.
Andreas Meimermondt, kultur- och utvecklingschef, 70 000 kr. 2018 (börjar 13 augusti).
Niklas Wilsson, räddningschef: 59 950 kr, 2016.
Erland Björkman, planeringschef: 58 500 kr, 2015.
Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef: 54 550 kr, 2007.
Patrik Eriksson, miljöchef: 54 050 kr, 2015.

Källa: Personalkontoret Laholms kommun, aktuella anställningsavtal.
Mattias Leijon, Laholmsbuktens vatten och avlopp, 71 800 kr. –

Källa: Halmstads kommun.

Motsvarande tjänster avlönades 1 april 2015 enligt följande:
Kommunchef: 77 500 kr
Vd Laholmshem: 76 725 kr
Socialchef: 60 000 kr
Utbildningschef: 60 700 kr
Utvecklingschef: 57 750 kr
Räddningschef: 51 300 kr
Samhällsbyggnadschef: 50 200 kr
Miljöchef: 49 600 kr

Fotnot: Laholmshem är ett bolag men eftersom det är helägt av kommunen jämförs lönen till dess dess vd med vad övriga kommunala verksamheters chefer tjänar.
Mattias Leijon på LBVA jobbar för både Laholm och Halmstad.
Vad Erling Cronqvist känner till finns det inga övriga förmåner till kommunens verksamhetschefer vid sidan om lönen. Det finns inga angivna i de anställningsavtal LT har tagit del av.

×