Tips för e-tidningen

För att få den nya inloggningen att fungera i apparna på platta och telefon måste man först logga ut. Gör så här:

  • Klicka på ”Logga in” längst ner i appen.
  • Klicka på ”Logga ut”
  • Ange dina uppgifter vid Användarnamn och lösenord.
  • Klicka ”Logga in”
  • När det står ”Logga ut” i rött är du inloggad.
  • Klicka på ”LT e-tidning” längst nere till vänster och du kommer till dagens tidning.

Även i webbläsare på dator kan det hjälpa att klicka på ”Logga ut” högst upp till vänster i webbläsaren. Ser du inte ”Logga ut” klickar du på de tre horisontella strecken uppe till väntser så visas menyraden med alternativet ”Logga ut” högst upp.