Flera varningar för övertro på straff

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Örebro universitet, och Andreas Anderberg, doktor i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet, varnar för att fokus på hårdare straff i den pågående valrörelsen distraherar från att det inte finns bevis för att det är effektivt. Effekten är i bästa fall marginell, menar de. Samma hållning har kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki, som menar att hårdare straff inte kommer att påverka brottsligheten nämnvärt. Det kommer däremot att påverka budgeten, eftersom det är dyrt att hålla folk fängslade. Man kan skärpa straffen i alla fall. Politiker bör i så fall vara ärliga med att de bejakar kollektiv hämndlystnad och att det mer är en moralfilosofisk fråga än en om att minska brottsligheten. Väljarna måste få bestämma om det är värt skattekronorna att dra någon hårdare i örat.
De tre akademikerna påpekar att det är upptäcktsrisk som minskar brottslighet, så att föreslå fler poliser och en effektivare polisapparat är betydligt rimligare.
Sarnecki menar också att bilden av att brottsligheten har ökat är falsk, men att man oavsett gärna bör påbörja en diskussion om hur man förhindrar att brott begås.
Väljarna bör inte acceptera att ökad brottslighet säljs in som den viktigaste valfrågan och strängare straff som lösningen när det inte finns stöd för det i forskningen. Politik måste fungera.

×