Håkan Nilsson tycker att kommunen lägger pengar på så mycket annat, så det vore konstigt om det inte ginge att bekosta en cykelbana på den trafikfarliga vägsträckan, endast 1700 meter långa, mellan Östra Karup och Hasslövs fotbollsplan. Foton: Hans Bengtsson
Vanligtvis är det inte många Hasslövsbor som vågar cykla till grannbyn. För säkerhets skull skyltade man under cykeldagen om sin närvaro på landsvägen.
Roland Norrman testade att cykla på cykelvägsfria landsvägen.
Det var trångt om saligheten när barn och vuxna gav sig ut i trafiken för att visa hur illa ställt det är med säkerheten för cyklister mellan Hasslöv och Östra Karup.
Byalagets ordförande Ameli Karlsson drog ihop en cykeldag för att belysa faran med att tvingas cykla på väg 115.
Cirka 40 Hasslövsbor greppade på torsdagen styrstången i den mångåriga kampen för cykelbana till grannbyn.
– Det var lite av en skräckupplevelse när lastbilar och bilar möttes där vi cyklade, sade Björn Abrahamsson.
Stora timmerbilar, personbilar och små cyklister i oharmonisk förening.

Trägen kamp för cykelväg

Hasslöv Det har varit en lång och hittills fruktlös kamp men Hasslövsborna ger sig inte, de ska ha en cykelväg till Östra Karup. Kanske kan en lösning nu skönjas vid horisonten.

Sedan 1982, för 36 år sedan, har Hasslövs byalag jobbat för att för att en cykelväg ska byggas längs väg 115, mellan Hasslöv och Östra Karup. En sträcka på drygt 1700 meter.
Byalaget har bearbetat såväl kommunen som Trafikverket, utan att den farliga trafiksituationen har fått en lösning.
För att på ett konkret sätt illustrera problemet har ortsborna de senaste två åren på given signal och i gemensam trupp gett sig ut för att cykla på vägen. Och det verkar ha gett vissa resultat. Förra året deltog Laholms kommunråd Elisabet Babic (M) och hon konstaterade då att det behövs en gemensam avsiktsförklaring mellan de båda kommunerna.

Byalagets ordförande och vice ordförande Emeli Karlsson hade inte nåtts av beskedet på torsdagen, men kommunrådet berättade för tidningen att en lösning faktiskt kan vara på gång.
Så sent som för ett par veckor sedan hade Babic mejlkontakt med sin kollega i Båstad, Bo Wendt, och det verkar som att kommunerna nu är överens om att det verkligen behövs en cykelbana, och att de själva kan vara beredda att betala för den.
– Nu måste den in i budgeterna.

Hon kan dock inte lova att projektet kommer med i den närmaste budgeten. Kommunen har många tunga investeringar att fördela resurserna på.
Babic slår dock fast att cykelbanan är en viktig fråga och att det behöver byggas en säkrare cykelväg innan det hinner inträffa allvarlig olycka.
Hon sänder en tacksamhetens tanke till kommunens Annica Pålsson och Anders Ekelund som hittade en framkomlig väg, som inte kräver Trafikverkets medverkan.
Enligt Laholms kommuns grova beräkningar kan dess del av arbetet gå på kring 3,5 till 4 miljoner kronor.

Årets cykeldag gästades av Roland Norrman (M), som aspirerar på att ta över kommunrådsklubban efter valet. Han lånade en cykel och gav sig ut på den aktuella vägsträckan.
Han tyckte hela situationen var skamlig och om det går som han vill i valet lovar han att titta på saken, men kunde i dagsläget inte ge några löften.
De Hasslövsbor som LT pratade med var överens om att det var livsfarligt att cykla på vägen och att det verkligen måste byggas en cykelbana – och det nu.

Det flyttar in allt mer folk i byn och cyklingen ligger i tiden. Med bara cirka sex kilometer till Båstads järnvägsstation tycker Håkan Nilsson att det vore självklart att man borde kunna cykla säkert till tåget.
– För detta var en ren skräckupplevelse, sade han efter att ha cyklat fram och tillbaka mellan Hasslöv och Östra Karup, bland personbilar och lastbilar.

×