Till hösten börjar Andreas Meimermondt, Lisa Larsson och Kristoffer Dehlin sina nya tjänster. Foto: Lina Millberg

Tre nya chefer på ingång samtidigt

Laholm När Laholms kommun rekryterar nya chefer blir det även denna gång en chef från Örkelljunga. Andreas Meimermondt tar över efter tidigare kultur- och utvecklingschefen, slutade i samband med volleybollskandalen. Kristoffer Dehlin tar över som ekonomichef och Lisa Larsson blir chef för det nyinrättade servicekontoret.

Laholms kommunchef kommer själv närmast från Örkelljunga kommun och har sedan dess varit med och anställt socialchefen Bodil Nordstrand. Även denna gång blev det en person från orten.
– Vi är grannkommuner och de anställda nyligen en chef som arbetat här. Små kommunen blir ofta en plantskola, där kan man lära sig en profession och sen när man vill växla upp blir det naturligt att byta till en lite större verksamhet där man kan klättra lite, säger Peter Andreasson, Laholms kommunchef.

Andreas Meimermondt har tidigare varit kultur- och fritidschef i Örkelljunga kommunen. Han började sin karriär inom Försvarsmakten och har studerat ekonomi vid Lunds universitet. Han har bland annat arbetat som evenemangschef i Malmö och varit strategisk utvecklare och projektledare i Helsingborgs stad. Nu tar han över som chef för kultur och utveckling. Där det skakades om rejält i höstas.
– Jag tror att verksamheten verkligen behöver trygghet och stabilitet. Samtidigt har jag förstått att det finns många bra delas som kun (kultur- och utvecklingsnämnden) ansvarar för. Men det saknas en samordning och ett helhetstänkande. Vilket är något jag lyckats med att skapa tidigare och jag hoppas kunna bidra med det i Laholm också, säger Andreas Meimermondt.

Kommunens ekonomichef sedan 27 år ska gå i pension och nuvarande redovisningschef, Kristoffer Dehlin, tar över på posten. Han tar över i en tid när det talas mycket om stora utmaningar framöver vad gäller kommunernas ekonomi.
– Skatteunderlaget dalar och kommunen kommer att behöva vända och vrida på varenda krona för att få ihop det här. Investeringarna vi har framför oss är extrema och det är en prioritering vad vi mäktar med, säger Kristoffer Dehlin.
Lisa Larsson, som i dag är internservicechef, och ansvarar bland annat för måltidsverksamheten och medborgarservice. Hon började arbeta i kommunen för 12 år sedan som köksansvarig på Lagaholmsskolan. Nu får hon fler områden att ansvara för.
– Jag har haft en fantastisk resa och karriär inom Laholms kommun. Jag ser fram emot att ännu en gång forma en verksamhet med både gamla och nya medarbetare, säger Lisa Larsson.

27 personer sökte jobbet som verksamhetschef för kultur- och utveckling och 17 personer ville ta över som ekonomichef.
– Vi har haft ett bra söktryck till kommunen. Det är en populär kommunen, säger kommunchef Peter Andreasson, som menar att närheten till motorvägen och tågstationen spelar stor roll när Laholms kommun ska rekrytera personal.
– Många tycker att det går bra att pendla hit, säger Andreasson som tillägger att han är ”supernöjd” med kommunens senaste rekryteringar.