Laholms FK har trumf på hand

Laholm Bygget av nya bostäder på Glänninge Parks D-plan kan dröja. I längsta fall i tio år.
Laholms FK har ett nyttjanderättsavtal för idrottsanläggningen som sträcker sig fram till 2028.
– Jag är ingen jurist, men för mig är ett avtal ett avtal, säger LFK-ordföranden Johan Larsson.

LT har i ett flertal artiklar senaste månaderna beskrivit Laholms FK:s missnöje med att föreningen inte fått vara delaktiga i utvecklingen av Glänningeområdet.
Nu har ytterligare information i ärendet framkommit vilken kan komma att få enormt stor betydelse för hur Laholms kommun ska driva bostadsbygget på D-planen (Altona 2:1) framåt.
Laholms Tidning har funnit ett 15 år gammalt dokument i form av ett nyttjanderätts- och driftavtal.
LFK och Laholms kommun signerade den 15 december 2003 ett nyttjanderättsavtal på 25 år vilket ger LFK rätten att vistas på Glänninge Park fram till 2028. Avtalet är undertecknat av dåvarande ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Lars-Anders Bengtsson (C).
– Det skrevs förra gången LFK var trångbodda och D-planen byggdes. Den är klart inritad i det avtalet, säger Johan Larsson, ordförande i LFK, som inte heller han kände till avtalet förrän alldeles nyligen.

Med ett nyttjanderättsavtal som löper ut om tio år har LFK en bra sits i ett eventuellt förhandlingsläge.
Det gällande avtalet är dock inget som LFK och Johan Larsson vill använda som utpressningsmedel.
LFK:s ordförande tycker att den senaste tidens dialog med kommunen varit riktig positiv och i den andan vill man fortsätta.
– Vi vill samarbeta med kommunen för att uppnå den bästa lösningen både på kort och lång sikt. Vi vill inte kiva utan hoppas att vi gemensamt kan arbeta fram en trovärdig lösning, säger Johan Larsson.

För kommunrådet Erling Cronqvist (C) är det inte överraskande att det finns ett avtal mellan LFK och kommunen gällande idrottsanläggningen på Glänninge.
Däremot kände han inte till det aktuella avtalet som gäller till 2028.
– Man kan ju tycka att vi politiker skulle blivit upplysta om avtalet. Men i grunden förändrar det ingenting. Vi måste komma överens med LFK, det finns inget att be för, säger Erling Cronqvist till LT.

Kommunen har redan en gång tidigare gjort intrång i LFK:s nyttjanderättsavtal.
I kartbilagan, i avtalet från 2003, framgår det tydligt att det den nya idrottshallen som just nu byggs vid Glänninge når nästan hela vägen fram till A-planens läktare.
– Vi blir inlåsta. Det går inte att göra läktaren större om vi går upp i divisionerna, säger Johan Larsson.