Bättre kunskap om markens varierande näringsförhållanden ger bättre precision i gördlingen. Arkivbild
Sara Bergström-Nilsson tror att ökad medvetenhet ligger bakom de lägre fosforhalterna, och den ökande markkarteringen. Arkivbild

Högre medvetenhet bakom lägre fosforhalt

Laholm Halterna av fosfor i Sydhallands åkerjordar sjunker.
Och det görs rekordmånga markkarteringar på odlingsmark i Hallands län och i Laholms kommun.

Karteringarna visar att halterna av fosfor minskar, sett över en tioårsperiod, berättar Sara Bergström. Nilsson på Hushållningssällskapet.
– Fosforn riskerar ju att läcka ut i havet, därför är det bra att halterna är sjunkande säger hon.

Slutsatsen gör Hushållningssällskapet efter en sammanställning av de senaste fem årens markkarteringar.
– Vi ser en trend som det är värt att lyfta fram, säger Sara Nilsson-Bergström.
År 2012 var cirka 31 procent av markproverna i den högsta klassen med högst kväveinnehåll, P-AL V. 2016 var bara 16 procent i den klassen.
Ett högt antal prover (1476 hektar i Laholms kommun) gör henne extra glad över minskningen, då det ger ett stabilt underlag.
I hela länet ökade antalet prover med cirka 2000 hektar mot med åren före., så att cirka 5 000 hektar karterats.

Orsaken till minskningen tror Sara Bergström Nilsson är att folk har blivit mer medvetna och noggranna med gödselspridningen. Det regeringsinitierade projektet Greppa näringen har haft betydelse för minskad gödsling.
Karteringen går till så att det tas ett jordprov per hektar hos den som deltar. Proverna kartläggs med GPS.
– Så man vet exakt var på åkern ett prov är taget, och det kan vara stora inomfältsskillnader, beroende på olika mullhalt, tidigare skiftesindelning med olika gödsling och om det finns sandbankar som blåst dit från havet, med mera.

Detta gör att den framtida gödslingen kan minskas eller ökas på olika delar av skiftena, allt efter behoven.
Karteringarna kostar pengar och görs endast om lantbrukarna begär det.
– Men det kan löna sig att gödsla rätt, säger Sara Bergström-Nilsson.