Precis norr om gränsen till Båstad och öster om reningsverket planeras Villa Havsglimt att byggas.

Vill utöka äldreboende

LAHOLM Planerna på nytt privat äldreboende i Allarp har växt – från 54 till 60 platser.
Ett nytt bygglov måste till innan spaden sätts i jorden.

I somras stod det klart att koncernen Vardaga vill bygga ett nytt äldreboende i Allarp.
Tanken var 54 platser samt utrymmen för gemensamma måltider, trädgård med mera.
Bygglov beviljades, men nu har planerna växt och hamnar nu på 60 platser.
Därför har ett nytt bygglov lämnats in av markägaren Kiab, som ännu inte behandlats.
Omkring 18 månader efter att ett eventuellt bygglov har getts ska hela byggnaden vara klar att tas i bruk. Därmed är siktet inställt på fjärde kvartalet 2019 eller möjligen första under 2020.
Om Laholms kommun kommer att använda sig av platserna i det planerade boendet som går under namnet Villa Havsglimt är oklart.
Men Malin Appelgren, chef på tillväxtavdelningen på Vardaga, är inte orolig. Hon menar att det inte är ovanligt i detta skede.
För att komma i fråga krävs dessutom en upphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.
– Detta är ett så attraktivt och fint läge. Vi har pratat med kommunen som säger att de har behov av platser på sikt, säger Malin Appelgren.
Ska ett avtal skrivas för att Laholmsbor ska bo där innebär det på att kommunen betalar en omsorgs- och måltidsavgift. Hyran betalas av de boende.