Cannabis vanligast i avloppet

Laholm/Halland De första mätningarna av narkotikaförekomst i avloppsvattnet i Halland är gjord.
Kartläggningen visar ett omfattande bruk av narkotika i länet och bland drogerna är cannabis ohotad etta tätt följd av amfetamin.

I höstas presenterade länsstyrelsen i Halland, tillsammans med de halländska kommunerna och polisen, att prover skulle tas på avloppsvatten i 35 halländska kommunala reningsverk.
Syftet med mätningarna var att mäta narkotikaförekomsten i avloppsvattnet.
Under hösten gjordes två 24-timmarsmätningar: en vanlig tisdag i september och en lönehelgslördag i november.

Anledningen var att få en bild av vardags- och partyanvändningen av drogerna cannabis, amfetamin, kokain och ecstasy (MMDA) och under måndagen släppte länsstyrelsen en rapport.
– Det här underlaget är värdefullt för oss och vi vill gärna följa upp de här mätningarna med nya mätningar under en femårsperiod, säger Linda Wennerholm, samordnare för ADNT på länsstyrelsen.
Eftersom det är första gången mätningen görs kan man inte säga något om droganvändningen ökat eller minskat i Halland.
Resultaten får snarare ses mer som ett riktvärde för framtiden.

– Det förekommer narkotika i avloppsvattnet i alla halländska kommuner men vi ligger inte högre än i andra län och kommuner där det gjorts mätningar. Det är klart lägre än i en europeisk och global jämförelse och så vill vi att det ska förbli, säger Linda Wennerholm.
Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika i respektive kommun. Mätningarna kan endast visa hur många doser per 1 000 invånare som finns i avloppsvattnet.
Det innebär att det inte heller går att utläsa något om ålder eller kön på användarna.

Överlägset vanligast förekommande drogen i avloppsvattnet i Laholm är cannabis. Där mättes 21 doser per 1 000 invånare under vardagsmätningen och 27 doser under helgmätningen.
Multipliceras doserna per 1 000 invånare med antalet invånare i Laholms kommun uppgår antalet cannabisrus till 500-700 per dag.
Högst förekomst av cannabis i länet, på vardagar, uppmättes i Falkenberg med 42 doser/1 000 invånare. Under helgmätningen nådde Varberg högst med 44 doser/1 000 invånare.
När det gäller amfetamin uppmättes 16 respektive 13 doser (vardag/helg) i Laholm. Partydrogen ecstasy förekommer naturligtvis oftare i helgmätningen än i vardagsmätningen – 6 respektive 2 doser/1 000 invånare.
När det gäller kokain låg doserna i båda mätningarna under 1 dos/1 000 invånare.

För Kristian Nilsson, kommunpolis i Laholm, är siffrorna dessvärre inte överraskande. Det gör honom dock inte mindre orolig utan är mer en bekräftelse på vad polisen möter i sin vardag.
– Det som är oroväckande är att missbruket sker alltid, inte bara på helgerna, säger han och fortsätter:
– Det är potentiella riskmoment och det betyder att det finns missbrukare bland oss i trafiken, på jobbet, på skolorna, ja överallt i vår vardag, säger Kristian Nilsson.

Mätningarna är ingen metod för att lösa drogproblematiken men Nilsson tycker att de kan fungera som en bra måttstock över tid på hur väl myndigheternas preventiva arbete fungerar.
– Det är alldeles för lätt att få tag i droger. Det kryper ner i åldrarna bland ungdomar som har en alldeles för liberal syn på narkotika. Det är oroväckande och samhället måste vakna, säger Kristian Nilsson.
Mätningarna bekräftar i stort den bild som myndigheterna hade tidigare och nu ska länsstyrelsen, kommunerna och polisen utöka och förbättra det preventiva arbetet mot fler målgrupper.