Kvin­na ut­satt för be­drä­ge­ri

La­holm

En kvin­na bo­satt i La­holms kom­mun upp­täckte i fre­dags att det saknades pengar på ett av hennes kon­ton. 2 617 kro­nor hade fö­rts över från till ett fö­re­tag i Stor­bri­tan­ni­en.
La­holms­po­li­sen har upp­rättat en an­mä­lan om be­drä­ge­ri men vet i nu­lä­get inte hur trans­ak­ti­onen gått till. Klart är i alla fall att yt­ter­li­ga­re ett för­sök att föra över pengar (iden­tiskt lika be­lopp) gjorts men att det miss­lyc­kats då det saknades pengar på kon­tot.