Vill hantera dricka nattetid

LAHOLM Även om varumärket Sofiero är mycket större än tillverkningen på bryggeriet i Laholm är det ibland mycket stora mängder öl och cider som ska hanteras på det som nu är en del av Kopparbergs bryggeri.

Företaget har därför en prövning inne hos miljökontoret om att även kunna jobba nattetid. Vid produktionstoppar ska de vanliga tvåskiften ändras till treskift. Idag finns tillstånd att jobba mellan 06 och 23 på vardagar. Att hantera stora mängder drycker nattetid är känsligt eftersom bryggeriet ligger nästan inne i ett bostadsområde där grannarna kan bli störda.

– Det handlar inte om att totalt öka produktionen. Vi har långt upp till gränserna i vårt tillstånd volymmässigt. Däremot vill vi kunna klara toppar. Det handlar om stora kunder och ibland stora volymer under en kort period, säger Leif Ingelteg, produktionschef för Kopparbergs bryggeri i Laholm.
Företaget sökte sent i höstas mer personal för att öka beredskapen och kunna köra treskift.
Idag har bryggeriet sex anställda och tar in fler vid toppar.

– Det är väl en vinst för alla med fler arbetstillfällen och att vi bättre utnyttjar den kapacitet som finns? säger Leif Ingelteg.
Kommunens miljökontor har skickat frågan till de närmaste grannarna för att höra deras åsikter. Industribuller och slammer från flaskor nattetid är inte populärt.
En familj har svarat och säger sig redan vara störd från bryggeriet. Skulle det bli jobb även nattetid spår de att tillvaron blir ”outhärdlig”.

– Det är inte meningen att vi ska störa. Det är redan stopp för transporter nattetid. Bilarna kommer dessutom från Diab för att inte störa grannar. Meningen är att vi ska hållas oss inomhus under nattskift, säger Kopparbergschefen, som annars berömmer grannarna i kontakterna med företaget.