Den täta bergtallsskogen runt reningsverket ska bort. Foto: Johan Lotand
Bergtall

Vägflytt och parkering i reservat

skummeslövsstrand Stora förändringar sker i södra Skummeslövs naturreservat. Parkeringen flyttas, vägen dras om och i samband med det genomgår reservatet samma förändring som Hökafältet; mer sand och mindre bergtall. Något som fått boende att reagera.

I skötselplanen för naturreservatet står det att bergtallen ska bort. Parkeringsplatsen ska flyttas upp från stranden. Det innebär att bergtallen vid det gamla reningsverket Hedhuset försvinner och där blir i stället plats för omkring 40 nya parkeringsplatser.
– Vi tar bort bergtall i ett fem hektar stort område i reservatet, runt reningsverket, säger Annelie Ohlsson, reservatsförvaltare vid länsstyrelsen.

Enligt naturreservatets skötselplan ska bergtallen bort för att ge plats åt en ny parkering. Den gamla parkeringen, nere vid stranden, tas bort och där är det meningen att strandheden ska få breda ut sig.
– Allt görs med tanke på de insekter och arter som finns i strandheden. Bergtallen anses vara mindre artrik, säger Annelie Ohlsson.

Hela naturreservatet är cirka 113 hektar stort. Att delar av skogen försvinner är något som fått boende runtomkring att reagera. Johan Lotand från Båstad har i 30 år vistats nästan dagligen i reservatet.
– Det finns fåglar, älgar, rådjur, mård och räv i området. Det är rena zoologiska trädgården där. Det är en perfekt miljö med höga tallar, säger Johan Lotand.
Han är även kritisk till varför det inte går att använda den parkeringsplats som ligger i anslutning till reningsverket, i stället för att anlägga en ny. Samma sak gäller med vägen, redan nu finns Allarpsvägen, som går genom området.
– Det finns redan en väg, 50 meter från där den nya ska anläggas, säger han och menar att parkeringsplatsen är onödig då många promenerar ner till havet och att få badgäster vill bada nedanför reningsverket.

– Skogen är en lunga och är underbar att vistas i. Människor joggar, promenerar och upplever naturen. Det finns miltals strand längs med kusten, lägg parkeringen där i stället.
Men länsstyrelsen menar att den gamla parkeringen är en ”hot-spot” för ett stort antal rödlistade arter. Därför vill länsstyrelsen flytta på parkeringen.
– Den nya parkeringen hamnar inte så långt från Skummeslövsbadet. Det blir nära både till badet och naturen, säger Annelie Ohlsson.

Hon är medveten om att det finns större djur som söker skydd i bergtallsskogen.
– Det finns säkerligen en massa fåglar, älg och räv, bland annat. Därför tar vi inte mer bergtall nu, utan avvaktar och ser hur det påverkar djuren först, säger hon, och tillägger att den synpunkten även ska tas upp i reservatsgruppen för naturreservatet.

Margareta Lindgren har i många år arbetet med naturen utmed kusten. Hon arbetar som miljöstrateg på Laholms kommun.
– Det här är det bästa som hänt på länge. Det finns en oerhört stor biologisk mångfald i strandheden. Bergtallen planterades en gång i tiden för att vi hade sandflykt. Den har sedan brett ut sig och nu behöver vi öppna upp markerna igen, säger hon.
Den nya vägen ska dras på den östra sidan om reningsverket. Länsstyrelsen planerar också att sätta upp informationsskyltar i reservatet.