Den gamla Shelltomten är ingen vacker syn, och de reklamvepor som kommunen satte upp är nu borta, så inget döljs längre.Foto: Lina Millberg

Markägaren lovar sanering

Laholm Bostäder och butiker är planen för den gamla Shelltomten. Men än så länge har ingenting hänt. Ägaren hoppas nu att saneringen av marken ska påbörjas i vår.

Den i dag ödelagda Shelltomten, som möter stadens besökare in till Laholms centrum, har utan att överdriva sett bättre dagar. Men tanken är att här ska byggas bostadshus med möjlighet för affärsverksamhet i bottenplan.
I väntan på det använde kommunen platsen till en visionsutställning i somras.
– Med tanke på de stormar vi har erfarenhet av plockade vi ner veporna i höstas, säger Erland Björkman, planeringschef på Laholms kommun, som berättar att utställningens vepor finns kvar.
Han håller med om att tomten i sitt nuvarande skick ger ett tråkigt första intryck av staden.
– Absolut. Det var därför vi gjorde den här utställningen. Det är kanske dags att vi tar kontakt med ägaren igen för att hänga upp utställningen om en eller två månader.
Syftet med visionsutställningen, som var 52,5 meter lång, var också att ge kommuninvånare och besökare en bild av vad som är på gång runt om i kommunen.
Detaljplanen för Shelltomten, eller Äpplet 7 som fastigheten heter, gick ut för granskning i november förra året och senast den första december skulle eventuella synpunkter lämnas in.
Ett bekymmer har varit att Ängelholmsvägen i dagsläget är så kallad farligt gods-led. Därför är detaljplanen nu uppdelad i två etapper. Den första etappen utgår ifrån att Ängelholmsvägen fortfarande är led för farligt gods och att den nya bebyggelsen måste placeras minst 25 meter från vägen.
Förslaget innebär ett hus med bostäder i tre våningar och en gemensam takterrass, samt ett bottenplan med butiker. Parkeringen placeras närmast Ängelholmsvägen.
Den andra etappen innebär att det byggs ett hus till närmare Ängelholmsvägen. Men det är fortfarande osäkert om och när etapp två kan bli av.
Nästa steg är dels att sanera marken och riva den gamla bensinstationen och dels att ansöka om bygglov.
– Vi ska söka bygglov under våren. Vi försöker samköra vår del av saneringen tillsammans med St1, säger Sanna Wulker, delägare i Pneu, som tillägger att företaget planerar att sanera marken och riva fastigheten under våren.