Sexbrottslingar och välgörenhet

Välgörenhetsorganisationen Oxfam:s vice VD avgår efter ett avslöjande om att organisationens anställda har använt sig av prostituerade under deras närvaro på Haiti 2011. Det är inte det värsta: avgången beror förmodligen än mer på att organisationen försökte tysta ner det som hänt i efterhand istället för att ta ansvar.
The Times granskning visar att Oxfams anställda skämtat om att de unga inte var myndiga och inte i laglig ålder. Det alltså utöver att biståndsarbetare inte ska springa hos prostituerade under tjänstgöring samt att man borde varit synnerligen aktsam med människor i den svåra situation som haitierna befann sig i då och i stor utsträckning fortfarande befinner sig i.
Det finns många positiva effekter av globalisering, som att man lättare kan förstå och leva i samförstånd med andra kulturer. En negativ effekt är dock att fattiga och utsatta barn och unga blir tillgängliga för dem som vill utnyttja dem.
Oxfamskandalen bekräftar det som tidigare granskningar visat: de som är intresserade av att utnyttja barn och unga söker sig aktivt till biståndsorganisationer. Det finns till och med en teori om att biståndsarbetare sökte sig till Haiti för att de ingick i en pedofilring. Det blir en svår utmaning för den här typen av organisationer att hitta ett sätt att screena dem som de skickar utomlands så att de inte skickar sexbrottslingar rakt till en buffé av värnlösa barn och unga.

×