Sänkta löner gynnar arbetsgivaren

BBC sänker manliga anställdas lön efter kritik mot att kanalens manliga programledarna tjänade mycket mer än sina kvinnliga kollegor, vilket bland annat ledde till att BBC-profilen Carrie Grace sade upp sig.
Nyhetsankaret Jeremy Vine sänker frivilligt sin lön i solidaritet med de kvinnliga anställda. Han ska ha heder för att ha agerat praktiskt för jämställdhet.
Men – sänkta löner för alla gynnar arbetsgivaren, vilket kan vara värt att komma ihåg. Att BBC sänker lönerna för manliga medarbetare är en besparing för företaget. Det kan ses som rimligt inom public service, eftersom man ska vara sparsam med allmänna medel. Men kvinnor borde tjäna lika mycket som män om de utför lika arbete. Att försämra löneläget för män gynnar bara arbetsgivaren. Om BBC menar att man betalt män vad de förtjänar, så borde kvinnorna få samma arvode, inte hållas kvar på en lägre nivå.
Annars lär det komma en backlash mot kvinnliga anställda, om män som tjänar bra förlorar inkomst för att arbetsgivaren anpassar den till kvinnors lägre nivå.
En bättre metod är Hollywoodskådespelerskan Jessica Chastains, som vägrade skriva kontrakt om inte hennes afroamerikanska kollega Octavia Spencer också fick det arvode hon förtjänade i egenskap av publikmagnet. Att knyta de egna villkoren till en kollegas fungerade i det här fallet för att justera löneläget uppåt, inte neråt, vilket borde vara målsättningen.
Martina Jarminder

×