Foto: TT/Arkiv

Kycklingdöd var djurplågeri

Laholm I februari 2015 kvävdes närmare 4 000 kycklingar till döds i en transport till slakteriet.
Tingsrätten friade både en sydhalländsk transportören och kycklinguppfödaren för djurplågeri och krav om företagsbot.
Hovrätten gör dock en helt annan bedömning.

En hiskelig och chockartad syn uppenbarades när en kycklingtransport nådde slakteriet utanför Malmö för tre år sen. När den sydhalländske åkaren öppnade skåpet på släpet uppstod ett stort moln av kondens och värme.
Enligt veterinären hade en extrem värme uppstått i släpet som inte hade tillräcklig ventilation, bortsett från några hål som borrats i skåpets väggar, och nästan 4 000 kycklingar kvävdes till döds.
I tingsrätten yrkade kammaråklagare Andreas Bergman på fällande dom för djurplågeri och menade att åkaren begått gärningen med uppsåt eller grov oaktsamhet.
Den sydhalländske åkaren medgav i rätten att han saknat erforderliga tillstånd för djurtransporter och att fordonet inte var godkänt.
Åkaren berättade också att han inför den aktuella transporten införskaffat en ny trailer med högre hygienstandard. Han vittnade dessutom om att han stannat till på vägen och kontrollerat temperaturen i trailern och att fåglarna då mådde bra.

Enligt tingsrättens bedömning spelade just kontrollen av kycklingarna in när man friade åkaren.
Rätten menade att åkaren förvisso saknade rätt tillstånd och använde ett icke godkänt fordon men skrev i domen att det i sig kan vara en överträdelse i djurskyddslagstiftningen men att det inte kunde betecknas som djurplågeri.
Därmed ogillades åtalet och frågan om företagsbot mot den sydhalländske åkarens företag och företaget som ägde kycklingarna blev därmed irrelevant.
Kammaråklagare Bergman var dock inte nöjd med domen utan överklagade till hovrätten. I hovrättens utredning tillkom ingen ytterligare bevisning men synen på ansvarsdelen blev den motsatta.

Hovrätten anser att det ålegat åkaren att se till att ha rätt tillstånd och att han borde insett att trailern inte var lämplig för djurtransporter.
Hovrätten anser också att åklagarens bevisning är tillräckligt stark och menar att det är bevisat att uppdragsgivaren, företaget som ägde kycklingarna, hade kännedom om dessa brister.
Den sydhalländske åkaren anses ha handlat grovt oaktsamt och hovrätten dömer åkaren till villkorlig dom och 60 dagsböter för djurplågeri.
Sydhallänningens åkeri döms att betala 100 000 kronor i företagsbot och får även stå för statens kostnader, cirka 30 000 kronor, för offentlig försvarare i tingsrätten.
Även kycklingföretaget åläggs att betala företagsbot på 75 000 kronor. Företaget får också slanta upp för försvarskostnaderna i tingsrätten vilka uppgår till drygt 50 000 kronor.

×