Under modersmålsdagen får eleverna lära sig om andra länder och kulturer.
Biblioteket i Våxtorp ligger i skolan, och var platsen för måndagens arrangemang inom ramen för modersmålsveckan. Harry valde att teckna och visar stolt upp sitt verk.Foto: Carl Bengtsson
3Mohammad Karim Nabisada undervisar i dari och pashto.
Filippa och Ottilia tyckte det var roligt att se danser från andra länder.

Modersmålsvecka ger eleverna nya insikter

Våxtorp/Laholm Skolorna runtom i Laholms kommun arrangerar just nu den årliga så kallade modersmålsveckan.
Syftet är att öka barns kunskaper om andra länder och kulturer. I går var det Våxtorpsskolans tur.

Verksamheten bedrevs under förmiddagen i skolans biblioteket och bibliotekarien Anne-Marie Johansson berättar om de olika aktiviteterna:
– Eleverna får se film på några av de språk som skolan erbjuder undervisning i. De har också fått se dans från olika länder som Afghanistan och arabisktalande länder, samt fått lära sig enkla ord och fraser, som hur man säger ”hej” och ”hejdå” på de aktuella språken, berättar hon.

Skolan erbjuder för närvarande hemspråksundervisning på omkring tio olika språk. De vanligaste är dari och pashto, vilka båda pratas i Afghanistan. Bland övriga språk finns bland andra albanska, polska, ryska, spanska och thailändska.
– Dari är det språk som flest får undervisning i. Förutom det är arabiska också stort, berättar modersmålsläraren Mohammad Karim Nabisada, som själv är från Afghanistan och undervisar i de båda språken.

Hur fungerar modersmålsdagen och vilka vänder den sig till?
– Skolorna turas om att ha arrangera modersmålsdagen. Vi arrangerar den idag i två timmar, och i morgon är det en annan skolas tur. Modersmålsdagen är till för elever som går i förskoleklass upp till tredje klass. Eleverna delas sedan upp i grupper om 45 i varje, som sedan får 45 minuter var att ägna sig åt aktiviteterna, säger Anne-Marie.

Kan man se en ökad efterfrågan på undervisning i några särskilda språk, och är det några andra med minskat behov?
– Vi kan se en ökad efterfrågan av hemspråksundervisning i arabiska och somaliska, men också av ryska och polska. Samtidigt finns det inte alls samma behov av undervisning i språk som albanska och serbiska/kroatiska/bosniska som tidigare, säger Anne-Marie.

För Ottilia och Filippa, som båda är åtta år och går i tredje klass var det andra gången de deltog på modersmålsdagen.
– Det var roligt att titta på danser från andra länder och att rita, säger de båda.

×