Får dra fiber genom reservat

Vindrarp

Länsstyrelsen har medgett IP Only undantag från reservatsreglerna för Vindrarps naturreservat, så att företaget ska kunna lägga ner bredbandsfiber i marken där. Syftet är att nå enskilda abonnenter i området.
Fiberkabel ska läggas i 16 millimeters slang som grävs ner på 60 cm djup i ett vägdike genom reservatet.
Undantaget är gjort i enlighet med 7 kapitalet 7 paragraf i miljöbalken och behäftat med ett antal villkor: Bland annat får körning med maskiner endast ske på befintlig väg, åtgärderna får inte störa växt och djurliv till mer än ett minimum, massor får inte tillföras reservatet och bäcken inte får grumlas.

×