Den tidigare verksamhetschefen Ulf Mattsson anser att kommunchefen Peter Andreassons utredning angående sommarens beachvolleyturnering och cykelfestival är osaklig, full av faktafel och att relevant information utelämnats. Foto: Rickard Gustafsson

Sparkad chef till attack mot kommunchefen

Laholm Den sparkade Ulf Mattsson anser att han felaktigt utsetts till syndabock efter beachvolley- och cykelskandalen.
I ett öppet brev till fullmäktige kritiserar han kommunchefens utredning och hävdar att kommunledningen och presidiet i Kun fick kännedom om de begångna felen redan i juli.

– I allt väsentligt visste hela kommunledningen och beredningsutskottet i Kun redan i juli att allt gått snett, säger Ulf Mattsson till LT.
I ett öppet brev (med sex tillhörande bilagor) till fullmäktiges ledamöter vill den tidigare verksamhetschefen ge sin syn på sommarens ekonomiska haveri.
– Fullmäktige har varit angelägen om att bli av med tystnadskulturen och jag kan inte med att låta en halvtaskig, så kallad utredning, få bli svaret på folks frågor om vad som hänt, säger Mattsson.

I huvuddrag anför Mattsson att utredningen bara är till för att rättfärdiga beslutet att göra sig av med honom och kulturchefen Johan Hjert och att kommunchefen utelämnat relevanta fakta och händelser.
Den 17 juli informerade redovisningschefen på ekonomikontoret, Kristoffer Dehlin, avdelningschefen Wiveca Ekeblad och Ulf Mattsson att det finns en rad frågetecken i hanteringen av beachvolleyturneringen.
Mattsson säger att han reagerade omedelbart.
– Jag gick in från min semester och bad Wiveca att omgående anordna ett möte med kulturchefen.
Fyra dagar senare äger mötet rum.
Enligt minnesanteckningarna från Ekeblad konstateras det att budgeten är rejält överskriden, avtal saknas, felaktiga upphandlingar har gjorts, inköp från tvivelaktiga leverantörer utan F-skatt och att leverantörer dubbelfakturerat.
– Efter mötet informerar jag kommunchefen, kommunråden, ekonomichefen, och Kuns bu och ger de en kopia på minnesanteckningarna. Jag ställde frågan till kommunchefen om jag skulle vidta ytterligare åtgärder mer än den ekonomiska redovisningen jag begärt av kulturchefen. Hans svar var nej, säger Mattsson och betonar att han gjort allt det som krävas av honom.

I slutet av augusti redogör kulturchefen vad som hänt inför Kun. Kostnaden redovisas till 1,2 miljoner kronor (sex gånger budget) och inget utelämnas av det som framgått i minnesanteckningarna, enligt Mattsson.
– Politikerna får redovisningen och trots alla felaktigheter nöjer de sig med det. Några av dem ställer sig till och med upp och applåderar och är väldigt positiva till hur evenemanget genomförts. Jag tror aldrig jag blivit så förvånad. Kanske borde jag räckt upp handen och sagt: ”Hallå, det är massa fel som begåtts”.

Vem är det som bär ansvaret enligt dig?
– Kulturchefen som haft budgetansvar. Det finns inget som framkommit som man inte lätt kunnat ta reda på i somras. Men det ställdes inga frågor vare sig från kommunchefen eller politikerna.

Om nu de flesta fel och brister redan var kända i juli varför är det ingen som då agerar?
– Vi är inne i ett valår. Svaren finns och har funnits länge men det är först efter LT:s publicerande och Bertil Johanssons motion om hur mycket kommunstyrelsen och Kun känt till som man blir panikslagna. Man vill inte ha den frågan mitt under valarbetet och man insåg att det krävs en syndabock och avrättning omgående. Och det räcker inte med en enhetschef.

Du har haft chansen att berätta det här tidigare, varför först nu?
– Jag har varit jävlig jobbig för kommunchefen under hösten och öppet kritiserat honom inför alla verksamhetschefer. Men jag gav kommunstyrelsens ordförande ett löfte att skiljas åt utan att göra det här till en större affär än vad det redan är. Det sista Laholm behöver är en ny ”Jingblad-affär”.
– Men när kommunchefen, för att rättfärdiga sitt beslut, gör en polisanmälan där allmänheten uppfattar mig som skyldig då blev jag förbannad.

×