Stor barnkull skapar växtvärk

Veinge Till hösten kommer en rekordstor barnkull börja förskoleklassen på Veingeskolan.
Den redan trångbodda skolan kommer därför att utrustas med ytterligare en paviljong när inte mindre än 40 barn i den nya klassen ska få plats.

Under pågående läsår går 21 elever i förskoleklassen men under 2018/19 nästan fördubblas siffran. Det skapar utrymmesbrist i Veingeskolans lokaler.
– Vi har försökt att pussla och få in eleverna i befintliga lokaler, men inte lyckats, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C).
Lösningen heter, som så många gånger tidigare, paviljonger.
– Vi ser att det behöver kompletteras med en paviljong för att alla ska få plats. Det blir så här när en skola är på bristningsgränsen, säger utbildningschefen Per Jangen.
På Veingeskolan finns sedan tidigare en förskolepaviljong som går under beteckningen ”Slottet”, vilken blivit en permanent kvarleva sedan skolan byggdes om 2012/2013.

När skolan stod klar var den planerad för 500 elever, en siffra som vid tidpunkten var väl tilltagen då befolkningsprognosen visade på minskande elevgrupper.
Verkligheten och utvecklingen visade sig dock bli annorlunda och gick i själva verket åt motsatt håll.
Elevantalet är just nu 550 elever och beräknas öka som en följd av inflyttning i både Veinge och Knäred.

Under de senaste åren har även antalet nyanlända barn och ungdomar bidragit till att skolan vuxit ur kostymen.
– Samtidigt har vi senaste åren fått ett ökat tryck på fritidshemmen. Numera är det nästan hundraprocentig inskrivning på fritids bland yngre elever mot för några år sedan då det var 60-70 procent. Ett positivt betyg till den verksamheten men det skapar bekymmer eftersom vi planerat för färre, säger Per Jangen.
Den stora barnkullen till hösten är så klart positiv för Veinge som samhälle men för utbildningskontoret är det en utmaning. En utmaning som dessutom inte bara är kortsiktig.
– När den här kullen sedan ska in i grundskolan så utmanar det lokalbehovet hela vägen upp till nionde klass, säger Per Jangen.

Har ni någon långsiktig lösning på det?
– Nej, det finns ingen lösning. Vi får se över hur lokalerna används inför varje läsår, säger Per Jangen.

×