Mobiltelefonerna ligger samlade i en röd korg under lektionen, och eleverna slipper att bli distraherade.Foto: Carl Bengtsson

Mobilförbud ger studiero på Parkskolan

Laholm Parkskolan har sedan början av 2013 haft ett förbud mot mobiltelefoner i klassrummen.
Ett förbud som infördes på initiativ av eleverna själva.
Laholms Tidning besökte klass 5B för att ta reda på hur eleverna tycker att mobilförbudet har fungerat.

Användandet av mobiltelefoner i skolans miljöer har varit flitigt omdebatterat inte minst sedan det så kallade Instagrammålet i Göteborg hösten 2012, då ungdomar med namn och bild hängdes ut med kränkande kommentarer på sociala medier.
På Parkskolan råder mobilförbud sedan 2013 och skolans rektor Magnus Bergkvist tror att detta är något som i varierande grad gäller på de flesta skolor.
Han berättar vidare om bakgrunden till beslutet:

– Det började med att förslaget om förbud togs upp på ett elevrådsmöte eftersom eleverna var oroliga för att bli utsatta för smygfotograferingar. I slutet av februari togs ett enhälligt beslut om att införa förbud mot mobiltelefoner i skolan, säger han.
Rektorn menar att reaktionerna på förbudet bland såväl föräldrar som elever enbart har varit positiva.
– Föräldrar verkar tycka det är skönt att slippa ta diskussionen om mobiltelefoner hemma.
Han menar också att ett mobilförbud minskar ett eventuellt utanförskap för elever som inte har den senaste mobiltelefonen, utan kanske fått överta föräldrarnas gamla.
Hans resonemang får medhåll av eleverna Sohee och Oliver i klass 5B, som menar att en bra sak med förbudet är att man inte jämför telefoner med varandra, och att den som inte har någon telefon inte hamnar i utanförskap.
Förbudet innebär att elevernas mobiltelefoner under skoldagen förvaras i en plastkorg vid klassrummets ingång. Eleven Felix berättar att mobiltelefonen måste vara avstängd innanför skolans område, i annat fall kan föräldrar tvingas komma på möte.
Kommunens utbildningschef Richard Mortenlind förklarar beslutet:
– Det är inget beslut som fattas på kommunal nivå, utan ett beslut rektorn på den enskilda skolan har mandat i skollagen att fatta, säger Richard Mortenlind.

Huruvida nuvarande lagstiftning är i behov av förändring säger han följande:
– Min uppfattning är att lärarna i stor utsträckning anser att nuvarande lagstiftning är tillräcklig, då den gör det möjligt för dem att vid behov förbjuda elever att använda mobiltelefoner under lektionstid. Mobiltelefonen är en del av samhället, vilket skolan också är en del av. Utifrån det tycker jag det är bra att lärarna kan fatta konventionella beslut om hur mobiltelefoner får användas utifrån den enskilda situationen.

Även om åtminstone ett par elever medger att de saknar att kunna leka med telefonen på rasterna, är eleverna i klass 5B överlag positiva till förbudet och tycks mena att de positiva aspekterna trots allt överväger. En vanlig kommentar är att förbudet gör att eleverna umgås mer med varandra istället för att de sitter för sig själva och leker med sin telefon.
– Att inte ha telefonen gör att man kommer på saker att göra på rasterna, som att vara ute och åka pulka eller leka ”tagen”, avslutar Noah.

×