Kommunen bjuder hädanefter personalen på kaffet.

Gratis kaffe till alla kommunanställda

Laholm Samtliga kommunanställda kan framöver glädja sig åt att sörpla kaffe och te helt gratis.

Några avdelningar har redan fri fika, till exempel vissa skolor, och det står kaffebryggare i olika vrår av kommunhuset. Nu vill personalutskottet skipa rättvisa, och även sammanföra personalen över avdelningsgränserna i personalmatsalen eller på andra gemensamma fikautrymmen.
Sålunda blir kaffe och te gratis för kommunens personal och förtroendevalda. Personalutskottet föreslår att respektive verksamhet subventionerar kaffet inom sin budget. Samtidigt avskaffas kupongsystemet, med dess arbetskrävande administration.
Den ekonomiska kalkylen för gratis te och kaffe inklusive mjölk och socker till två koppar per dag blir 385 kronor per anställd och år, och totalt 770 000 kronor per år.

×