Skisserna över hur den framtida Skottorpsskolan ska se ut är långt ifrån de synpunkter som elever och lärare framfört.

Skottorpsskolan tål inte påbyggnaden

Skottorp Det har länge pratats om en utbyggnad av den allt trängre Skottorpsskolan.
Arbetet med den pågående förstudien byggde på att nuvarande byggnad skulle få en våning till, men det har visat sig byggnadstekniskt omöjligt och projektet har därför tagit en ny vändning.

Strax före jul kom en byggnadskonstruktör med det omstörtande beskedet att ”befintliga grund- och stomkonstruktioner inte skulle klara de tillkommande bygglasterna av ytterligare en våning”.
Att fortsatta jobba enligt den ursprungliga planen skulle bli för dyrt och kräva att stora delar av skolan måste rivas, för att kunna bygga i två våningar. ”Det skulle också krävas att hela skolan evakuerades under byggtiden”, slår Laholmshem fast i den avrapportering som har gjorts till kommunen, i förhoppningen att få gå vidare med ett nytt alternativ.

Det går ut på att riva flygeln med Mumindalens förskola samt skolmatsalen som ligger mellan två huskroppar men inte själva skolbyggnaden. Sedan gör man en omfattande tillbyggnad öster och söder om nuvarande byggnad, så att det bildas en kringbyggd skolgård. (Se illustration).
– Det fina med den lösningen är att verksamheten kan pågå som vanligt under byggnationen, utan evakuering. Det betyder väldigt mycket både för verksamheten och för ekonomin i projektet, säger Laholmshems styrelseordförande Thomas Jönsson.

Det krävs dock paviljonger för att bedriva undervisningen under tiden, men det hade det enligt Jönsson gjort även om man inte hade byggt till, på grund av platsbristen.
– Kommunen är ju ett år för sent ute med bygget.
Andra fördelar som Laholmshem lyfter fram är att det handlar om en mindre rivning än i den ursprungliga planen och att det gör det möjligt att bygga en ny förskola med minst fyra avdelningar istället för dagens tre.
Kök och matsal rivs och får nya utrymmen.
När nybygget är klart kan kvarvarande äldre byggnader ses över och moderniseras.

Enligt Stefan Lundström, vd på Laholmshem, kommer bygget inte i konflikt med områdets arkeologi.
– Som vi tolkar den ligger förslaget inom byggrätten.
Nu vill han att alla berörda får tillfälle att yttra sig om den ändrade inriktningen, innan man kallar in en arkitekt och drar igång projektet på allvar.
För då börjar det kosta pengar.
Hittills har man inte räknat på kostnaderna för om- och tillbyggnaden.

I tisdags höll Laholmshem ägardialog med kommunens ledning och fastighetsstrateg. Dessa var enligt Jönsson med på noterna. Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) bekräftar för LT att hon ser positivt på det nya förslaget.
Kommunstyrelsen tar troligen upp ärendet i mars.

×