Ingeborg Oléni.

”Övertro att alla vill bo kvar”

Laholm/knäred Det finns en övertro på att äldre vill bo kvar hemma. Det anser politikern Ingeborg Oléni, som reagerar över att Laholms kommun just nu utreder om två av kommunens äldreboenden ska få finnas kvar.

– Det är en trend som är direkt oförskämd mot äldre människor, säger Ingeborg Oléni, ordförande i Trygghetspartiet i Laholm, som i många år engagerat sig i debatten kring äldrevården.
Ingeborg Oléni, som numera är politiker men tidigare arbetat som sjuksköterska, menar att det rör sig om en övertro att äldre personer inte vill få plats på ett äldreboende.
– Det är en tid i livet där man riskerar att bli väldigt ensam. Det är oförskämt att vi lämnar våra äldre och svaga att bli så ensamma och ångestfyllda. Det är inte så vi vill avsluta våra liv. Jag tror de flesta människor vill vara i en gemenskap, säger hon.
Bakgrunden är att Laholms kommun beställt en förstudie för att utreda framtiden för äldreboendena Smedjebacken i Knäred och Lingården i Laholm. När det gäller det senare lutar det åt en större renovering.

Men för Smedjebacken är framtiden osäker. Den stora anläggningen mitt i Knäred behöver genomgå en omfattande renovering för att klara framtidens krav. Men frågan är vad kommunen vill göra med boendet.
Förutom äldreboende finns lokaler för hemtjänst, uthyrda delar till vårdcentral och folktandvård.
Prislappen för en renovering beräknas landa på mellan 60 och 70 miljoner kronor.

Knäred har i dag två äldreboenden och enligt prognosen kommer antalet äldre inte öka nämnvärt, till skillnad från andra orter i kommunen.
Ortens andra äldreboende, Björkebogården, är ett betydligt modernare äldreboende med bättre standard. Redan i dag är en avdelning på boendet stängd på grund av överkapacitet.
Men att behovet inte skulle finnas är det inte alla som håller med om. Ingeborg Oléni är kritisk till hur kommuner avgör en persons behov av en plats på ett äldreboende.
– Ribban ligger alldeles för högt. Det är politiker som bestämmer vem som har ett behov av en plats. Men varför inte låta människor över 85 år själva få bestämma utifrån det behov de har. Det skapar mycket mer trygghet för de äldre.

Ensamhet och ångest är vanligt bland äldre menar Oléni, som tror att fler skulle vilja ha en plats på ett äldreboende.
– Många gånger är det de synliga behoven som går att se som styr. Men man ser inte ångesten som kommer på natten när någon ligger ensam och ska somna. Man ser inte de äldres tankar och mående. Många känner dessutom rädsla för att tala om det, eftersom det finns en risk att man inte blir trodd. Men jag har sett det i verkligheten, som sjuksköterska, säger hon.

Frågan om framtiden för ortens äldreboenden har också väckts hos Knäreds samhällsföreningen. Punkten ska upp på deras nästa styrelsemöte.
Men än så länge har föreningen inte fattat några beslut kring eventuella protester.
– Vi kommer att ta upp det på nästa styrelsemöte. Det är inte en enkel fråga. Som Knäredsbo vill man ha kvar så mycket som möjligt i Knäred, men jag har också förståelse för att kommunen måste se över behovet, säger Lars Lindström, samhällsföreningens ordförande.

×