Två partier vill polisanmäla skandalen

LAHOLM Både Sverigedemokraterna och nya Medborgerlig samling vill att kommunledningen snarast polisanmäler för tjänstefel. Kommunalrådet Elisabet Babic kräver först mer fakta.

I torsdagstidningen lyfte Ingmar Rundberg gruppledare för (SD) frågan om polisanmälan för tjänstefel när det gäller kommunens inblandning i beachvolleybollturneringen. På torsdagen kom en sådan officiell begäran till kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic från Sverigedemokraterna.
Partiet med fem mandat i kommunfullmäktige tycker dessutom att anmälan ska göras skyndsamt eftersom det annars finns risk för att bevisningen röjs undan. Enligt SD-ledaren finns det heller inte mycket val för kommunledningen. Eftersom de anställda cheferna orsakat kommunen skada och begått tjänstefel som inte är ringa ska anmälan ske.
Exmoderaterna Mikael Kahlin och Karl Fredrik Klinker som finns i kommunfullmäktige utan partibeteckning men ställer upp i nästa val för Medborgerlig samling hakar på kravet att polis och åklagare ska ta över.
Medborgerlig samling hänvisar till Båstads kommun som under hösten anmälde en person i ansvarig ställning för tjänstefel. Den personen anställdes strax tidigare av Laholms kommun.
Kahlin och Klinker vill också att kultur- och utveckling ställs under vad de kallar tvångsförvaltning. Allt för att inte skada kommunen mer.
– Jag är lika upprörd och kritisk som alla andra, men vill inte rusa iväg med polisanmälan. Däremot ska en fullständig utredning redovisas före månadsskiftet. Då handlar det om mer än kostnader. Jag vill veta om vi har brutit mot upphandlingsregler, represenationspolicy kring alkohol och en del annat, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M).
Enligt den ansvarige verksamhetschefen Ulf Mattsson bör sammanställningen bli klar under nästa vecka.
– Jag har rensat kalendern för att ägna mig åt detta, säger han.

×