Gatlampan tänds igen

Göstorp

–Vi har lyssnat på medborgarna och tänder gatlyktan i Göstorp igen.
Det glädjebeskedet meddelade kommunrådet Elisabet Babic på torsdagen.
LT berättade i början på december hur Göstorps faktiskt enda gatlykta hade släckts, till bybornas stora förtret. Främsta anledningen till ilskan var att lyktan lyste över byns skolbusshållplats, där barnen sedan i höstas fått vänta i kompakt mörker.
Men nu kommer ljuset tillbaka till byn. Gatlyktan som troligen monterades upp redan på 1950-talet, kommer att lysa igen.
Kommunrådet Elisabet Babic förklarar i ett pressmeddelande:
– Vi har lyssnat på medborgarna i Göstorp och förstår vikten av belysning för barn som väntar på skolskjutsen. Vi tänder lampan.

×