Vill sätta Kun under tvångsförvaltning

Laholm Medborgerlig Samling, Med, kräver att kultur- och utvecklingsnämnden, Kun, sätts under tvångsförvaltning efter LT:s avslöjande om miljonrullning i samband med sommarens volleybollturnering på stranden.

Partiets representanter, Karl-Fredrik Klinker och Mikael Kahlin, förklarar i en skriftlig kommentar att man inte ställer sig bakom Laholmspartisten Bertil Johanssons krav på hela Kun avgår. Deras förslag är att man istället låter kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tvångsförvalta nämnden till en grundlig kartläggning av volleybollskandalen är gjord.
Med-representanterna menar att en sådan granskning inte bara ska gälla sommarens miljonrullning runt volleybollen utan bör omfatta samtliga evenemang och projekt som Kun drivit under de senaste åren. Exempel som nämns är kulturfestivalen, cykelfesten, Visit Laholm, Relax Fishing och Lugnarohögen.
”Det är samma personer inblandade och därför måste vi säkert veta att de arrangemangen gått rätt till” förklarar Klinker och Kahlin.
De anser också att det finns anledning att granska investeringen i ”Campus Laholm”/Osbecksgymnasiet, och avslutar med: ”Samspelet mellan politiken och verksamheten i Kun fungerar uppenbarligen inte då ordföranden gång på gång inte vet om olika kostnader, projekt med mera. Det vittnar om stora brister i öppenhet och kommunikation mellan nämnd och verksamhet.”
Slutsatsen är att tvångsförvaltning är ”den enda lösningen” då detta ger kommunstyrelsen ”möjlighet att utöva sin tillsynsplikt enligt kommunallagen mycket tydligare”.

×