Nya protester mot skjutbana

SKOGABY Veinge Jaktskytteklubb vill kunna ta emot skyttar tidigare på dagen och använda en större andel av årets veckoslut. Det innebär nya protester från grannar.

Efter att flera år ha varit utan skjutbana satte klubben 2010 igång med den nya anläggningen i Kårarp nordost om Skogaby. Starten försenades
genom överklaganden från oroliga grannar som gick till högsta instans både när det gällde bygglov och miljötillstånd.
– Vi fick igenom det och har både mätt buller från skjutningarna och gjort teoretiska utredningar. Länsstyrelsen konstaterade den gången att att det nog inte går att hitta en mindre störande placering, säger den drygt 30 medlemmar starka klubbens ständige ordförande Bengt Carlsson.

Sedan starten har jaktskytteanläggningen byggts ut, och i samband med den årliga tävlingen Påskasmällen sätts det upp tre tillfälliga banor för att alla ska få plats. För att utnyttja det bättre ordnas veckan efter en klubbtävling på samma banor, och det kan även bli distriktsmästerskap.
– Men sedan tar vi in de grejerna igen. Extrabanorna finns inte resten av året, säger Bengt Carlsson.
Sedan jaktskytteanläggningen togs i bruk har verksamheten ändrats. Det är fler som tar jägarexamen och kurserna är utspridda över hela året. Tidigare var det teori under vintern och skjutövningar på våren. Det har också blivit vanligare med olika events där företag eller andra grupper vill testa lerduveskytte. Det gamla tillståndet tillåter skjutning först från klockan 18 på måndagar, tisdagar och torsdagar under vår och sommar. Under veckosluten ska det vara tyst efter 13 utom vid enstaka tillfällen.
Nu har klubben begärt att få skjuta från 16 på vardagskvällarna och till 15 på lördagar. Jaktskytteklubben vill också få skjuta alla söndagsförmiddagar under perioden mars till maj.
Det har redan kommit protester från en stor grupp grannar. I veckan kom ett protestbrev undertecknat av 16 fastighetsägare i området. De anser att tiderna som klubben vill ha är oacceptabla, och är särskilt kritiska till de tre nya banorna. De protesterande grannarna reagerar inte bara på gevärsknallarna. där bullernivåerna som uppmätts ligger långt under alla gränsvärden. Det handlar också om känslan av otrygghet.

– Även om vi får de här utökade tiderna lär det inte bli mycket mer skjutning. Däremot har fler möjlighet att utnyttja banan. Nu är det ju för mörkt en del av kvällarna, och företag vill ofta ha sina event lite tidigare, säger Bengt Carlsson.
Övningsbanan fyller en viktig funktion när det gäller att minska för skadskjutningar under jakt.
– Det är bättre att de skjuter hål i vår pappälg på viltbanan än skadskjuter djur. Nu är det dessutom mycket vildsvinsjakt, och då kan de träna på vår 50-metersbana som är godkänd även för älgstudsare, säger Bengt Carlsson.

×