Sextrakasserierna utreds inte – ännu

Laholm Skolinspektionen har fått flera anmälningar om den bråkiga situationen på Parkskolan. Men den del av anmälningarna som handlar om sexuella trakasserier tar Skolinspektionen sig inte an, emedan det inte ingår i dess uppdrag att utreda sådana – åtminstone inte ännu.

När det handlar om sexuella trakasserier ska anmälarna istället vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, meddelar Skolinspektionen.
Orsaken till detta för en lekman något märkliga särskiljande är att sexuella trakasserier – även om de sker i skolan – faller under diskrimineringslagen och inte under skollagen och därmed är det Diskrimineringsombudsmannen som ska utreda den delen av anmälan.
– När två tillsynsmyndigheter är berörda kan vi bara titta på den del som vi har tillsyn över, säger jurist Maria Mohlin på Skolinspektionen.

Inte heller hon tycker det är någon lyckad uppdelning.
– Det kan bli otillfredsställande. Det rör ju samma skolsituation för eleven, säger hon.
Därför jobbar regeringens utbildningsdepartement med ett lagförslag om att Skolinspektionen ska få utreda även sexuella trakasserier.

Det samma gäller för övrigt trakasserier kopplade till etnicitet.
Enligt Jenny Jägsander på utbildningsdepartementet har lagförslaget varit ute på remiss och nu bearbetar departementet de synpunkter som lämnats. Hon hade i går ingen information om när lagen kan träda i kraft.

Däremot vill Skolinspektionen gärna veta mer om hur Laholms kommun ser på de delar av anmälningarna som handlar om ”att det pågår ständiga konflikter på skolan som påverkar tryggheten och studieron för eleverna, att X vid ett tillfälle inte fått mat i skolan då X blivit bortglömd av en lärare, … att X utsatts för kränkande behandling”.
Kommunens svar ska vara hos Skolinspektionen senast 2 mars.

×