Kommunens kommunikationschef Reino Jacobsson gick i våras ut och sökte lokala aktörer till informationsfilmer om det nya sopsystemet. Annars finns gratisfilmer att hämta för kommunen. arkivbild

Dyrt informera om sopsortering

LAHOLM I höst ska Laholms kommun byta sopsystem. Alla måste lära sig sortera, åtta fack i två stora tunnor. Och informationen får kosta. Över en miljon i reklam/information förutom allt eget jobb från kommunens tjänstemän. Det är mer än vad större kommuner betalat.

När Ängelholm för halvannat år sedan gjorde samma övergång sköttes kampanjen av det gemensamma renhållningsföretaget NSR. För Ängelholms kommun som har 20 000 fler invånare satsades det 600 000 på informationsmaterial.
Största posten var en webbsajt fyrfack.nu, Den informationen används också för Båstad.

När de första undersökningarna efter systemskiftet gjordes var de flest nöjda med resultatet i Ängelholm trots stora problem med byte av sopbilsåkeri. Mängden restavfall från Ängelholmarna sjönk med ungefär tio procent, men bland villahushållen var ändringen större.
– Vi har haft besök från Laholm, och erbjudit andra att använda det material vi tagit fram, säger Cecilia Holmblad, av delningschef på NSR.
Den kommun Laholm tittat mest på är Hässleholm som gjorde övergången till fyrfackstunnor för drygt ett år sedan.
Hässleholm har drygt dubbelt så många invånare som Laholm. Här satsades 125 000 förutom arbete med egen personal inför det nya sopsystemet. Övergången till den ny sortering har under första året sänkt mängden brännbart avfall med mellan 12 och 21 procent beroende på mätperiod.

Än så länge är det 40 kommuner som övergått till sopsystemet med fyrfackstunnor och mer sortering. De flesta finns i Skåne.
Här finns också en av de stora leverantörerna av soptunnor med sorteringsfack, PWS i Perstorp. Även de har informationsmaterial bland annat film om hur det ska sorteras och vad som behövs för att de nya stora sopbilarna ska ta sig fram. Informationsmaterialet är fritt att använda för företagets kunder, men eftersom upphandlingen inte är klar vet än så länge ingen om det blir Perstorpstunnor i Laholm.

Övergången till annan soptömning är en stor och dyr ändring i Laholm, en ändring som ska betalas av hushållen med renhållningstaxor. Taxan går för de flesta upp med 500 kronor från 2019.
De största posterna handlar om inköp och montering av soptunnor och ombyggnad för sortering på anläggningen i Ahla. Tillsammans handlar det om cirka 56 miljoner

Att kontot för information är en liten del av det stora hela kan ha bidragit till att ingen tidigt har reagerat på kostnaderna. Förutom mycket eget arbete med kostnader för bland annat studiebesök och kommande visningar på olika platser finns en budget för externa aktiviteter.
Det är eget material där det mesta tagits fram genom reklamfirman Buddy. Den totala budgeten med ytterligare utskick ligger på drygt en miljon.

Bara för 2017, ett år före det nya sopsystemet, har reklambyrån Buddy fakturerat Laholms kommun 410 000 kopplat till det nya sopsystemet. Förutom reklambyråns eget arvode ingår då kostnader för annonsering, filmproduktion. tryck och distribution av broschyrer.
– Vi ville kanske uppnå lite mer än andra kommuner. Det handlar inte bara om att lära folk att sortera rätt i en ny soptunna, säger kommunens kommunikationschef Reino Jacobsson, som ansvarar för informationsupplägget kring det nya renhållningssystemet.

×