Infrastrukturen för det nya industriområdet håller just nu på att anläggas. Foto: Hans Bengtsson
Rebecka och Peter Karén uppskattar inte att få ett industriområde som granne, på landsbygden där det brukat råda lugn och ro.
All infrastruktur kommer att göras klar för hela det nya industriområdet i Nyby, innan anläggningsarbetena avslutas. Men grönområdena skapas senare. Foto: Hans Bengtsson

Industriområdet breder ut sig på åkermarken

Laholm Kommunen bygger ut Nyby industriområde så att fler företag kan etablera sig i Laholm. Men alla är inte glada åt expansionen. De som tidigare bodde i lugn och ro på landsbygden kan få helt nya – och eventuellt bullersamma – grannar.

Peter Karén röjde tillsammans med sin dotter Rebecka Karén under måndagen sly på en bit mark utmed Bäckavägen som han nyligen köpt.
– Vi skaffade den så att det åtminstone inte ska komma något företag alldeles inpå knuten, säger Peter Karén, som bor i en villa i det kommande industriområdets södra kant.
Där har han levt i lugn och ro i över 30 år.
Och där hade dottern tänkt bosätta sig framöver. Men industriområdet ändrade på det.
– Det känns för jävligt; man tappar ju intresset när de gör så här, säger hon.
Istället har hon flyttat till Mellbystrand.
Peter Karén har sagt ifrån till kommunen, att han inte tycker det är någon bra idé att anlägga ett industriområde på platsen.
– Men de kör bara över en, säger han.

Till närmaste granne i norr har han en stor damm, som ska ta hand om allt dagvatten från det nya industriområdet.
– Så jag får räkna med mygg framöver, säger han.
Både far och dotter tycker det är synd att man förstör bra jordbruksmark för att anlägga industriområdet.
– Kommunen har ju redan mycket mark ute i Mellby, men den verkar ingen vilja ha, säger han.
Själv räknar han inte med att bo kvar så länge till i sin bostad på grund av industriområdets utbyggnad, om han får sålt huset.
– Men vem vill köpa det nu?

Utvidgningen av Nyby industriområde sker på mark som kommunen redan äger. Den består av sju fastigheter som ska regleras till en med namnet Nyby 1:15. Denna kommer att styckas av i takt med att företag köper mark på området. Detaljplanen som gör industriområdet möjligt vann laga kraft i november förra året.

Först att teckna sig för en tomt var Elent AB Byggsystem som direkt skrivit på reservationsavtal, liksom Glänninge återvinning.
– Sedan för vi muntliga diskussioner med ytterligare några, säger kommunens mark- och exploateringsansvarige Mikael Lennung.

×