Föräldrarna nöjda efter skolmötet

Laholm I måndags kväll hölls det efterfrågade mötet mellan Parkskolans föräldraråd och kommunens ansvariga. Efteråt var föräldrarna nöjda.
– Vi gick från mötet med en positiv känsla, säger Kajsa Magnusson.

Hon var en av sju medlemmar i föräldrarådet som deltog i mötet, som varade i två timmar.
– Vi pratade mycket om framtiden och om helheten. Vi känner att vi blev hörsammade, säger Kajsa Magnusson.
Föräldrarådet fick information om några av de åtgärder som ska bidra till att stävja de oroligheter som nu plågat skolan i ett par års tid. Bland annat sätts det in fler rastvärdar samt extra lärare i årskurserna 4, 5 och 6.
Och så har man fått en skolmormor och en skolmorfar. Dessa tog på eget initiativ kontakt med skolan, när det blev känt hur allvarlig situationen är.
Man enades på måndagens möte om att föräldrarådet regelbundet ska få uppföljningar om läget.
De senaste veckorna har det varit jullov men i går började skolan igen. Kajsa Magnusson tror och hoppas att den kommande terminen ska bli bättre än de som varit.
– I nuläget tror vi på insatserna som gjorts och uppskattar uppföljningarna som ska komma.

Även skolans rektor Magnus Bergkvist var belåten efter mötet.
– Jag hoppas föräldrarna kände att vi tar det på allvar och förstår våra åtgärder.
Även om han tycker det är tråkigt med problemen gläds han åt den uppslutning som skett kring skolan. Hjälp har strömmat till från olika håll.
En del i detta är att skolledningen har förstärkts med 50 procent, så att Petra Filipsson jobbar heltid som biträdande rektor.
Hon pratar nu med arbetslagen och efter det kan det eventuellt bli fråga om ytterligare åtgärder, beroende på vad hon får fram, säger rektorn som månar om att åtgärderna ska vara ändamålsenliga.
Han betonar att det tar tid att lösa problem som beror på hur människor beter sig.
– Men jag märker att vi är på rätt väg, och vi ska absolut gå i mål med det här, säger Bergkvist.

Från Parkskolan deltog rektor Magnus Bergkvist och biträdande rektor Petra Filipsson. Från kommunens utbildningsenhet kom före detta utbildningschef Per Jangen, hans efterträdare Richard Mortenlind (som i måndags gjorde sin första arbetsdag i Laholms kommun) samt biträdande utbildningschef Carin Källström. Dessutom barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C), samt dess två vice ordföranden Jonas Hellsten (M) och Bo Tengqvist (S).

×