De tre kommunråden, Kjell Henriksson (S), Elisabet Babic (M) och Erling Cronqvist (C) är samtliga kritiska till hur beachvolleybollturneringen hanterats. Foto: Arkivbild

”Det är otroligt illa skött”

Laholm Sommarens beachvolleyturnering i Mellbystrand genomfördes helt utan politiska beslut och kostnadskontroll.
Det får kommunråden att se rött och de kräver nu att alla fakta läggs på bordet samt att evenemanget granskas av kommunrevisionen.
– Det här är otroligt illa skött. Så här får det inte gå till, säger Erling Cronqvist (C).

LT:s avslöjande i går om att kostnaderna för beachvolleyturneringen i Mellbystrand uppgår till nästan 1,8 miljoner kronor har gett upphov till chockvågor i Stadshuset.
Samtliga tre kommunråd är upprörda över hur ärendet misskötts.
När Erling Cronqvist tog del av LT:s uppgifter skrädde han inte orden.
– Jag kan för en gångs skull hålla med Bertil Johansson (LP) i hans motion för så här får det inte gå till.

Cronqvist är upprörd över att turneringen genomfördes utan politiskt tagna beslut och även för den miljonrullning som projektet åsamkat kommunen och skattebetalarna.
– Det är ytterst anmärkningsvärt. Om inte politikerna tog beslutet, var togs det i så fall? Jag är väldigt kritisk. För om man nu beslutade att genomföra detta visste man att det skulle kosta och redan då skulle man kommit till kommunledningen, säger Erling Cronqvist.
– Jag ser verksamheten som oerhört ansvarig. Politiken är ytterst ansvarig, men för det som politiken inte haft kännedom om måste verksamheten ta på sig ansvaret för, säger Elisabet Babic (M).

Hur är det ens möjligt att genomföra ett så här stort evenemang i Laholms kommun utan ett politiskt beslut och ekonomisk uppföljning?
– Det är en jättebra fråga. Nu har det hänt och det är helt makalöst. Jag har frågat mina S-kollegor i Kun om de tagit något beslut och de säger att de diskuterat beachvolleybollen men på en helt annan ekonomisk nivå än det här – drygt 200 000 kronor, säger Kjell Henriksson och fortsätter:
– Man har skjutit från höften och det säger sig självt att en sån verksamhet kan man inte ha.

Cronqvist berättar att han på senare tid hört rykten om att beachvolleyturneringen kostat mer än de dryga 1,2 miljoner kronor som redovisades i Kun i slutet av augusti och för kommunstyrelsens ledningsutskott i september.
Men att prislappen för tillfället ligger på nästan 1,8 miljoner var en överraskning.
– Jag har sedan tidigare begärt en slutredovisning från Ingemar (Nilsson, kommunens ekonomichef) vilket jag ännu inte fått. Men jag vill invänta vad den säger och därefter kommer det med säkerhet att vidtas åtgärder, säger Erling Cronqvist.
Elisabet Babic är inne på samma spår.
– Den första stora varningsklockan fick vi i september då vi fick en redovisning och nu ser vi i Laholms Tidning att den inte stämde. Nu vill vi ha alla kort på bordet, all redovisning av kostnaderna, säger hon och vill dessutom ha svar på varför det inte tagits politiska beslut.
– När jag har det, då kan vi börja prata om ansvarsfrågan. Men det är självklart att det ska utkrävas ett ansvar för det är ju inte bra hanterat, säger Babic.

Oppositionsrådet Kjell Henriksson (S) tycker att det är helt främmande att kommunen sponsrat beachvolleyproffsens och förbundsrepresentanternas uppehälle, mat, resor och prispengar.
– Sånt ska inte kommunen pyssla med, definitivt inte.
Cronqvist är inne på att ett arrangemang av den här kalibern borde ha skötts annorlunda från första början.
– Om man ska arrangera en tävling av den här digniteten borde Kun till att börja med vänt sig till kommunstyrelsen för att kommunen ska få ut så mycket marknadsvärde som möjligt. Det gjordes aldrig heller.

Samtliga kommunråd anser att turerna i den här affären bör granskas av kommunens revisorer.
– Det är absolut något som kommunrevisionen borde titta på. Hade jag suttit där hade jag tagit det beslutet, säger Cronqvist och får medhåll av M-kollegan:
– Jag tror att kommunrevisorerna är precis lika intresserade av det som vi är, säger Babic.
– Det är väldigt angeläget, menar Henriksson.
Erling Cronqvist är övertygad om att kommunens agerande i beachvolley- skandalen skickar märkliga signaler ut mot medborgarna.
– Den ger ett sken av att kommunen inte har koll, att den ena handen inte vet vad den andra gör. Det här är otroligt illa skött. Så här får det inte gå till, avslutar C-kommunrådet.

×