Kommunen hade inget avtal om reglerade vilka kostnader som man skulle stå för under sommarens beachvolleybollturnering. Foto: Johan W Jönsson

Chocknota efter volleyfest

Laholm/Mellbystrand Kostnaderna för sommarens beachvolleyturnering uppgår till 1,77 miljoner kronor vilket är åtta gånger (!) mer än budgeten på 221 000 kronor.
I LT:s granskning framgår också att turneringen är en ren tjänstemannaprodukt då det helt saknas politiska beslut att genomföra turneringen.
Dessutom verkar kostnadskontrollen i det närmaste ha varit obefintlig.

Den 1 september berättade LT att kostnaden för sommarens beachvolleyturnering landade på drygt 1,2 miljoner kronor.
Det var den summan som utvecklingschefen Ulf Mattsson och kulturchefen tillika projektledaren Johan Hjert förde fram i sin slutredovisning till politikerna i Kultur- och utvecklingsnämnden den 30 augusti.
Beachvolleyturneringen beskrevs som en succé och i LT den 1 september var Kun-ordföranden Cecilia Roos (M) inte alls kritisk – tvärtom – till kostnaderna som skenat.
– Vi har fått väldigt fina omdömen från bland annat volleybollförbundet. Skulle vi ha annonserat för att nå lika många hade det kostat mer, sa Roos då och framförde att annonsvärdet genom turneringens medieexponering uppgått till 1,6-1,8 miljoner kronor.

Men när LT gått på djupet i beachvolleyaffären dyker det upp lika många frågetecken som svar. Det visar sig till exempel att politikerna i Kun inte tagit ett enda beslut – åtminstone inget som är protokollfört – att arrangera en turnering.
Än mindre finns det några mer pengar avsatta än de 221 000 kronor som i Kun:s internbudget är öronmärkta för ”Stranden”.
Att det inte finns några diarieförda beslut går direkt emot den gängse ordningen i kommunen där politikerna tar besluten och anslår pengarna.
I slutet av november begärde LT, av utvecklingschef Ulf Mattsson, att få ta del av totalkostnaderna för beachvolleyturneringen.
I dokumentet (samma som presenterats för Kommunstyrelsens ledningsutskott den 13 september) som LT mottog framgår att nettokostnaden för kommunen är 1 255 000 kronor.
Eftersom väl insatta källor till LT uppgett att kostnadsnivån var mycket högre begärde tidningen ut samtliga bokförda transaktioner i projektet.

Där framgår att kommunen till dags datum fått in 80 000 kronor via lokal sponsring (Laholms Sparbank) men samtidigt har räkningarna under hösten fortsatt att välla in.
Senaste fakturan är bokförd dagarna innan nyår, 2017, och vad slutnotan hamnar på är i nuläget ovisst.
Men enligt dokument, utlämnade från kommunens ekonomikontor, är kostnaden nu uppe i hisnande 1 770 000 kronor.
Åtta gånger högre än den anslagna budgeten som var på 221 000 kronor.
Dessutom över 500 000 kronor högre än vad slutredovisningen för politikerna i augusti gav sken av.
Någon information om den där efter galopperande kostnadsutvecklingen har inte heller framförts till Kun.
Men faktum är att budgeten för projektet övertrasserades redan i mitten av april – nästan tre månader innan själva turneringen hölls.

Den 20 december begärde LT ut avtalet mellan Laholms kommun och Svenska Volleybollförbundet där det framgår vilka åtaganden respektive part ansvarar för.
LT har dock fortfarande inte fått ta del av avtalet och förklaringen som getts är att avtalet inte finns diariefört.
Vad har då de knappt 1,8 miljonerna kronorna använts till?
Det är nästan lättare att säga vad de inte använts till.
En genomgång av turneringens många fakturor ger en bild av att kommunen stått för hela notan.

Anmärkningsvärt är att beachvolleyproffsen och representanter för Svenska Volleybollförbundet verkar ha fått i princip alla sina omkostnader täckta av skattebetalarna.
Det finns fakturor för flyg- och tågbiljetter, boende på hotell eller i stugor och helpension (frukost, lunch och middag).
Bara boendet kostade drygt 230 000 kronor och transporterna drygt 30 000 kronor.
Kostnaderna för beachproffsens mat och dryck är svårutredda då det på många fakturor inte framgår vem som ätit vad.
Även de till fakturorna tillhörande verifikaten är luddigt formulerade.
Klart är i alla fall att proffsen den 8 juli bjöds på en avslutningsmiddag på Strandhotellet i Mellbystrand med tillhörande nattklubbsentré för cirka 45 000 kronor.
Totalt är mat- och dryckeskostnaderna i beachvolleyprojektet på drygt 150 000 kronor.

Det mest anmärkningsvärda av allt är kanske att skattebetalarna även stått för prispengarna i proffsturneringen.
För det har Svenska Volleybollförbundet fakturerat Laholms kommun 72 630 kronor. Lägger man därtill kostnader för domare och andra turneringskostnader har förbundet skickat räkningar på totalt 116 342 kronor.
När ansvariga politiker och tjänstemän summerade turneringen beskrevs turneringen som en succé och en lyckad genomförd fest.
Och fest blev det. Men frågan är om skattebetalarna i Laholms kommun räknat med baksmällan?

×