Björkebogården i Knäred har redan idag tomma platser. Foto: Anders Davidsson
Jättebyggnaden Smedjebacken är överlägset dyrast att bygga om, och kan kanske bli något helt annat än äldreboende. Foto: Anders Davidsson

Hög tid för beslut om vårdhemmen

LAHOLM
Runt 250 miljoner, Ungefär så mycket måste kommunen genom Laholmshem satsa om alla de nuvarande vårdhemmen för äldre ska bli kvar. Och det är bråttom med besluten.

Strax före jul kom tre officiella och långa brev från Laholmshem till kommunstyrelsen. Kommunledningen bollar de svåra framtidsfrågorna vidare till socialnämnden. Allt handlar om framtiden för äldreboenden, vad som finns, och vad som ska bli kvar med ungefär samma användning.

För Solhemmet i Veinge är det i praktiken redan klart. Här är en större modernisering påbörjad, och kommunledningen har förlängt avtalet mellan socialnämnden och det kommunala fastighetsbolaget till och med 2029.
Det har också informellt getts klartecken för att gå vidare med ombyggnader och renoveringar av Solgården i Våxtorp och Randerslund i Ränneslöv. Här handlar det mest om att ta formella beslut och skriva nya hyresavtal där kommunen förbinder sig att ta hela kostnaden för anläggningarna.
– De här hyresavtalen krävs enligt lag. Tanken är att vårdboenden inte ska drabba hyresgästerna i vanliga lägenheter genom att kostnader flyttas över dit, förklarar Laholmshems VD Stefan Lundström.

För Fridhemsgården i Lilla Tjärby, Björkebogården i Knäred och Lingården är framtiden inte lika säker, även om mycket tyder på att det blir vård av gamla och sjuka här också även i framtiden.
Större frågetecken är det kring Smedjebacken, den stora anläggningen mitt i Knäred som en gång beställdes av landstinget. Smedjebacken är betydligt större och mer påkostat. Huset är på drygt 8 500 kvadratmeter och förutom äldreboende finns hör lokaler för hemtjänsten och uthyrda delar till vårdcentral, folktandvård och apotek. Tekniken är mycket mer avancerad. Smedjebacken byggdes för att kunna fungera som regionalt krigssjukhus.

– Eftersom vi inte riktigt vet vad kommunen vill har vi inte jobbat så mycket med kalkylerna än. Men om de andra vårdboendena kostar runt 30 miljoner per enhet att bygga om, så är det nog 70 för Smedjebacken, säger Stefan Lundström.
När det gäller den rena fastighetsskötseln handlar det om vanliga renoveringar av väggar och golv, nya värme- och ventilationssystem, eventuellt med kylanläggningar, brandskydd och datanätverk,
Ska det vara äldreboenden framöver gäller att bostäderna anpassas bättre till dagens behov där de flesta är mer sjuka och vårdkrävande än när vårdboendena byggdes. Kommunen ska även erbjuda plats för par som vill fortsätta att bo tillsammans på ålderns höst.

Meningen är att socialförvaltningen tillsammans med Laholmshem ska få fram en standard för vårdboenden. Då handlar det om högre krav på arbetsmiljö och hygien. Socialförvaltningen håller på att utse en projektledare, och ta fram arbetsbeskrivning.
Under januari får politikerna i socialnämnden förslagen till nya långa avtal för de tre vårdhemmen som ligger först i kön. Under den tidiga våren måste det också presenteras en bedömning av hur många platser som kommunen behöver i varje kommundel.
Det blir också första beskedet kring om Knäred ska behålla både Björkebogården och Smedjebacken som kommunala äldreboenden. Kommunen räknar med en stor tillväxt i Knäred, men det ligger några år framåt och troligen blir det en större andel yngre som flyttar dit.

Även om det handlar om stora renoveringar är vårdhemmen med undantag för Solgården i relativt bra och moderna hus.
– Det är inte alls som med Lagaholmsskolan. Vår bedömning är att det är värt att satsa och behålla byggnaderna jämfört med att bygga nytt. Sedan måste kommunen bestämma vad som behövs, förklarar Stefan Lundström.
Både socialnämnden och Laholmshem har tidspress. Räddningstjänsten har ställt krav på modernare brandlarm senast vid nästa årsskifte. Brandlarmen ska samordnas med nya trygghetslarm, och det kan också blir bättre brandskydd i form av sprinklers och ombyggnad som gör att den gamla brandcellsindelningen verkligen fungerar.

– Vi har en plan för att här ska gå att genomföra så snabbt. En stor workshop är planerad till den sjätte mars. Vi håller också på med en upphandling där vi hoppas på partnerskap med ett större byggbolag som har kapacitet att ta flera vårdhem snabbt och direkt efter varandra, säger Laholmshems vd.

×