Länsstyrelsen tvekar om bygge på shellmacken

LAHOLM Det kan bli svårt att få planen för gamla Shellmacken i det så kallade Skottenkrysset godkänd. Länsstyrelsen är tveksam så länge farligt gods-leden finns kvar.

Det är inte säkert att det räcker med att undanta en del av tomten närmast vägen så länge farligt gods ska fortsätta att gå på Ängelholmsvägen och Lagavägen. Länsstyrelsen varnar för att de kan stoppa den nya detaljplanen om kommunen väljer att gå vidare.

Tanken är att dels bygga bostäder upp till fyra våningars höjd, dels skapa nya affärslokaler i bottenplan. Nybygget är dessutom viktigt för att ge en trevligare infart till Laholms centrum. Den nedlagda macken har länge varit en skamfläck.
Vägen mot nybygge har blivit lång dels genom en segdragen tvist om vem som skulle betala marksanering, dels genom de problem trafiken skapar. Under arbetet med detaljplanen har det gjorts särskilda utredningar kring mark, buller och risker med farliga transporter.

Lösningen blev att nybygget skulle delas upp i två etapper där andra steget inte kan genomföras innan frågan om farligt gods-led är avgjord.
Länsstyrelsen tycker inte det är tillräckligt att skjuta en del av byggplanerna framåt på obestämd tid. Istället rekommenderas att detaljplanen görs helt efter de förhållanden och beslut som gäller idag. Idag finns en led markerad för farligt gods, vilket stoppar bostadsbyggande.

×